I onsdags kunde man läsa rubriken ÖVERASKNINGEN: Ingen överklagade nytt höghus på Söder, i tidningen Stockholm Direkt. Säger inte det något om sakernas sorgliga tillstånd, så vet jag inte vad. Bostadsbristen är kompakt i hela landet, det vet redan alla. Så i stället för fortsatt klagan kommer här sex förslag på lösningar.

Slopa detaljplanekravet. I Sverige är vi besatta av att allt ska planeras in i minsta detalj. Men det tar faktiskt mest tid och är onödigt. Byggherrarna får väl skicka in ett estimat på hur mycket avlopp och väg som krävs, resten kan kommunen gott strunta i. En god översiktsplan räcker gott och väl.

Slopa det kommunala planmonopolet. Att kommuner ska ha monopol på att upprätta byggplaner blir rätt märkligt, när det faktiskt på många platser finns markägare som i samråd med byggherrar borde kunna ta fram detaljplaner utan den krångliga omvägen via kommunpolitiken. Naturligtvis kan kommunen ändå behöva godkänna planen för vägdragningar och avlopp. Men den ska kunna läggas fram i byggnadsnämnden utan debatt och utan förändringar, och bara klubbas igenom.

Förenkla bygglovskraven. Den som redan äger ett hus och vill bygga ut ska vara helt fri att göra så, såvida inte byggnationen utgör ett allvarligt ingrepp för andra boende runt omkring. Att vi har Attefallshus och tidigare Friggebodar är ett hån mot markägare. Ska du vara tacksam för att nådig herre staten låter dig bygga 25 kvadratmeter på din egen tomt utan bygglov? Nej, en markägare borde få bygga 100 000 kvadratmeter hus på sin egen tomt, om han så önskar. Ner till stranden ska det också få gå, om marken sträcker sig dit. Att inte få bruka sin mark efter eget huvud är inget annat än larv.

Strandskydd endast i undantagsfall. I dag har länsstyrelsen, en av de verkliga bovarna för att hindra nytt bostadsbyggande, möjlighet att införa strandskydd på 300 meter. Organisationer som Centrum för rättvisa, har uppmärksammat hur länsstyrelsen missbrukar sin makt och hävdar strandskydd även där vattendrag så smala som 20 cm går. Du läste rätt, 20 centimeter.

Inför marknadshyror. Avregleringen av andrahandsmarknaden innebar ett stort uppsving i antalet tillgängliga lägenheter på marknaden. Tydligen är det så att folk blir mer benägna att hyra ut sin lägenhet om de kan tjäna pengar på det. Fri hyressättning bör först införas på samtliga nybyggen. Övergångsregler bör införas på äldre lägenheter, men med en tydlig utfasningstid. På sikt ska hela bostadsbeståndet ha fri hyressättning. All tillgänglig ekonomisk forskning visar på att marknadshyror leder till fler tillgängliga lägenheter.

Slopa ränteavdraget och reavinstskatten. Ränteavdraget och reavinstskatten växeldrar för att höja bostadspriserna i landet. Avdraget genom att det blir billigare att ta lån, skatten genom att det blir dyrare att sälja. Således: Den som säljer måste ta mer betalt och den som köper kan ta högre lån. Få åtgärder skulle kyla ner marknaden lika effektiv, dessutom utan de negativa effekter som en fastighetsskatt skulle ha.

Det är bara att sätta igång.