I en nyutgiven bok av Dan Korn, "Kalle Anka på kräftskiva", gör författaren slarvsylta av alla som av olika skäl hävdar att det inte finns en svensk kultur och att allt egentligen bara är importerat utifrån. Korn går pedagogiskt igenom vad en kultur är och vad som är specifikt svenskt med den svenska kulturen, samt det nödvändiga i att vara öppen med detta för att människor ska förstå den.

Men det finns en annan aspekt av förnekandet av den svenska kulturen som Korn inte tar upp lika mycket, kanske för att den inte handlar så mycket om förnekandet av en svensk kultur som om förnekandet att det svenska skulle vara något unikt för Sverige.

När någon lyfter vikten av att betona svenska värderingar i integrationsdebatten får de ofta frågan om de verkligen tror att detta är något unikt för Sverige. Är exempelvis rättsstat, sekularism, demokrati, jämlikhet, tolerans, antirasism, marknadsekonomi, öppenhet och vidare något specifikt svenskt? Är våra nationaldrag som ordningsamhet, rättvisepatos, individualism, tystnad och skepsisen mot det avvikande något som verkligen utmärker Sverige eller är det egentligen inte bara något som alla länder har, mer eller mindre?

Svaret på frågan borde vara ett tydligt ja. Faktum är att det i princip inte finns något land i världen som har lika unika värderingar som Sverige.

De värderingar som vuxit fram här är inte universella som många vill hävda, utan uppfunna, konstruerade, etablerade och accepterade under århundraden. På samma sätt är värderingarna i Italien, USA, Somalia, Japan och Ryssland uppfunna i deras alldeles unika sammanhang. Kanske är det tydligast i USA. I självständighetsförklaringen slår man fast att alla människor är skapade jämlika, men det intressantaste av allt är kanske raden som föregår detta: We hold these truths to be self-evident, Vi ser dessa sanningar som självklara.

Det står alltså inte att dessa sanningar är självklara, utan det står att undertecknarna anser det vara så. De uppfann sina rättigheter.

Men det är inte bara politiska konstitutioner som är uppfunna, ta en sådan enkel och självklar sak som ett okränkbart och individuellt människovärde. Det uppfanns av kristendomen. För integrationen är individualismen en av de absolut största utmaningarna. I Sverige är den mest utmärkande av alla länder i världen.

Alla ersättningssystem är baserade på individualism, ingen anses ansvara för sina släktingar. Du behöver inte gå längre än till Tyskland för att hitta andra system. Där kan ett barn inte få bidrag om föräldrar eller syskon tjänar pengar, eftersom familjen anses ansvara för varandra.

Går vi längre bort än så finner man klansystem där en hel ätt anses ansvara för en individs handlade och vice versa. Där kan straff utmätas mot oskyldiga människor bara för att de är släkt med den skyldige. Det beror på att dessa länder och kulturer har valt en annan väg än den svenska. Våra värderingar är inte självklara, utan hävdvunna i generationer och förvaltade.

För oss framstår det som självklart, eftersom vårt land varit homogent i hundratals år, att en nyanländ kommer till världens kanske mest radikala land. Det måste erkännas och talas öppet om. Vi är ju stolta över andra svenska innovationer, som AGA-fyren, dynamiten och Spotify, så varför inte känna stoltheten över uppfinningen svenska värderingar?