20 stora bolag i Östergötland och Sörmland, som Ericsson, Holmen, Lundbergs, SAAB, Studsvik, Länsförsäkringar och Handelsbanken, är övertygade om att tillväxtstråket från Stockholm till Östergötland har alla möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner. Det är redan idag ett pärlband av växande, välmående städer med ett stort antal pendlare varje dag.

En funktionell region som dessutom har århundradets tillväxtchans runt hörnet när Sveriges i modern tid största infrastrukturprojekt ska realiseras och tusentals bostäder byggas.

Tillväxten i näringslivet är dessutom stark, undantaget att många företag har svårt att hitta rätt kompetens. I detta gynnsamma läge, när vi fortfarande har 10 år kvar innan Ostlänken rullar, är det rätt tid att öka vår attraktivitet i utomståendes ögon. Att förändra människors syn på något tar tid. Men eftersom regionen verkligen har fog för sin framtidstro, handlar det till största del om bra och effektiv marknadsföring.

Vi måste alla vara ambassadörer för vår region, men det formella ansvaret för att arbeta med regional utveckling och attraktivitet ligger sedan två år tillbaka på Region Östergötland.

Vi var många som applåderade när regionen tog på sig ledartröjan för frågorna. Det krävs en aktör med muskler och beslutskraft som tillsammans med näringsliv, städer och universitet kan skaffa sig en gemensam bild av framtiden och sedan kommunicera ut den till omvärlden. Men arbetet går långsamt! Näringslivet börjar bli otåliga!

En fågel viskade att det långsamma tempot kanske beror att bara 10 procent av den enorma sjukvårdsbudgeten är avsatt till regional utveckling? Kanske är det svårt att får gehör för de – i våra ögon – helt avgörande frågorna om regional attraktivitet?

Om så är fallet vill jag påminna om grundkursen i samhällskunskap. Skattemedlen som regionen kan spendera på offentlig service, typ sjukvård, levereras till stor del av näringslivet. Vi är alla beroende av att näringslivet får bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Skatter och annat kan kommuner och regioner bara påverka indirekt. Marknadsföringen av av vår geografi däremot, är varje regions eget ansvar.

Näringslivet i allmänhet, och de 20 stora företagen bakom Vision East Sweden i synnerhet, behöver en bra marknadsföring av vår attraktiva region. Det förenklar rekrytering av rätt personer och det går lättare att imponera på ägare och investerare.

Vi har redan en fin grund i samarbetet mellan näringsliv, kommuner, Linköpings universitet och Region Östergötland. Men det är viktigt att det politiska skiktet både förstår och prioriterar frågorna. Visst kan vi basera delar av vår marknadsföring på att vi har prisbelönta sjukhus här i regionen, vilket vi har. Men det kommer inte attrahera åldersgruppen 18-35, vilka man måste attrahera för att ha en chans i framtiden. Efter 35 år sjunker flyttbenägenheten som en sten.

Åldersgruppen 18-35 söker stadspuls, restauranger och caféer, estetiska platser, kulturutbud, bra arbetsmarknad och snabba och pålitliga kommunikationer. Och en känsla av att vara på en plats som sjuder av liv och som har framtiden för sig. Precis som vår region, med andra ord!

Låt inte den regionala attraktiviteten drunkna i sjukvårdsfrågor!