Skogen innefattar både ett samspel och en målkonflikt mellan näring och miljö. Detta personifieras på politisk nivå av miljöminister Karolina Skog (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). För att de politiska besluten som gäller landsbygden ska gynna både miljö och markägare krävs att ministrarna strider för sin sak. I nuvarande regering har dock statsminister Stefan Löfven (S) gett Miljöpartiet överhanden i dessa frågor, vilket skogsägarna får lida för.

Den senaste frågan som landsbygdsministern övergett skogsägarna i är förslaget att en landsomfattande inventering av skog med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, ska göras över kommande tio år. För skogsägarna innebär det en risk att den skyddsvärda skog som hittas blir omöjlig att avverka, vilket stryper ägarens inkomstkälla.

För detta ändamål avsätts 250 miljoner som ersättning för de skogsägare som drabbas. Pengar är dock en klen tröst för den som hindras från att bruka sin egendom. Skogsägarna menar också att bedömningarna av vilka områden som är skyddsvärda ofta är godtyckliga och baseras på tveksamma grunder. Därför finns risken att skog tas ur bruk utan ordentliga skäl.

Idén har miljöministern fått från Naturskyddsföreningen, som tillsammans med Skogsstyrelsen nyligen stod på den förlorande sidan i ett mål i Jönköpings förvaltningsrätt. Målet gällde Skogsstyrelsens publiceringar av avverkningsanmälningar, som sedan vägledde Naturskyddsföreningen i dess inventeringar. Om skyddsvärd skog hittas och den inte får brukas är det en seger för Naturskyddsföreningen, men en förlust för ägaren och i förlängningen hela landsbygdens levebröd.

Även om avverkningsanmälningar inte längre får publiceras utan ägarens godkännande har Naturskyddsföreningen nu fått staten, genom just Skogsstyrelsen, att genomföra inventeringar i stället. Vad förslaget inte tar hänsyn till är dock att också skogsägarna har ett intresse av att deras skog mår bra, och därför bedriver ett eget hänsynsarbete utan påbud från regeringen. Varför tar inte landsbygdsministern strid för ägarnas rätt att göra egna bedömningar av sin egen skog?

En bakomliggande orsak är att regeringens arbete som helhet mer och mer har dominerats av Socialdemokraterna. Är det en intern överenskommelse att Bucht ger efter för att Miljöpartiet ska få ta hem sitt paradområde? Det verkar minst sagt så. Skog kan i den här frågan bara kritiseras för att styras väl mycket av Miljöpartiets inofficiella stödorganisationer, såsom Naturskyddsföreningen. Bucht bör däremot mopsa upp sig för en välmående landsbygds skull, och tillåtas göra det av statsministern.

Ministrarna måste inse att det ska finnas en balans mellan miljö och landsbygd. En sådan balans måste även finnas mellan regeringspartierna. Miljöfrågorna får inte lämnas vind för våg hos MP, som i sin tur lägger ut dem på entreprenad till intresseorganisationer.