Av den utförda tillsynen framgick att personalen i företaget i fråga inte hade någon utbildning i brandskydd. Som åtgärd föreskrevs sålunda ”grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i brandskydd” för samtliga i personalen samt att den genomförda utbildningen skulle dokumenteras med vilka som genomgått vilken utbildning och när.

Så långt finns inget att anmärka. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet och ska genomföra sådan tillsyn och vid behov också föreskriva nödvändig utbildning.

Men ytterligare ett textavsnitt kastar en skugga över tillsynens och tillsynsmyndighetens roll. Efter att Vadstena-företaget ålagts att utbilda sin personal i brandskydd, står det också i protokollet: ”Räddningstjänsten erbjuder relevant utbildning. Kontakta XX, utbildningsansvarig” varefter kontaktuppgifter följer till en person på Motala kommun. ”Privata aktörers utbildningar kan också vara ett alternativ”, står det slutligen. Det framgår således att det finns privata aktörer som kan erbjuda samma tjänst.

Det politiska problemet är uppenbart: Marknaden för brandskyddsutbildning har alltså en tillsynsmyndighet som samtidigt sysslar med att sälja sådana utbildningar. Det är som om en företagare som sålde brandskyddsutrusning samtidigt skulle vara brandskyddsinspektör, och efter att med lagen i ryggen ha föreskrivit införskaffandet av nya brandsläckare, lämna över sin varukatalog.

Utöver det principiellt förkastliga förfarandet, finns också risken att offentlig säljverksamhet av detta slag påverkar konkurrensen negativt för privata aktörer. Blotta närvaron av kommunen som säljare eller företagare försvårar möjligheten för privata företag att etablera sig på orten. Eftersom kommunen knappast kan gå i konkurs, kan kommunala säljverksamheter och företag dumpa priserna och tränga ut privata företag. Sina förluster kan de alltid täcka med skattemedel över den kommunala budgeten.

Sedan 2010 finns en lag som ska hindra konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Men när jag ledde ett seminarium i Almedalen om problemet med offentlig säljverksamhet som konkurrerar ut privata företag, hade arrangörerna inte kunnat få en enda kommunalpolitiker från kommuner som bedriver sådana verksamheter att ställa upp för att försvara eller förklara förfarandet. Trots närvaron av hundratals kommunalpolitiker. Också det är ett allvarligt politiskt problem.