Ett minnesord får vara max 2 000 tecken inklusive blanksteg. Minnesordet ska vara skrivet i tredje person och handla om den som har avlidit. Det får inte vara skrivet i du-form.

Minnesord måste vara underskrivna med minst en persons för- och efternamn.

Kom ihåg att uppge ditt telefonnummer utifall att familjeredaktionen behöver komma i kontakt med dig. Skriv gärna mejladress om du har en sådan.

Skicka minnesordet till familj@corren.se

Om du inte har tillgång till mejl kan du skicka texten till:
Familj, Östgöta Correspondenten, 581 89 Linköping.

Skicka gärna med en bild.