”Alla kommer”, när tiden är inne 2016, ”att ingå i en gemenskap, sida vid sida ... Tiden fram till dess blir en inspirerande mötesplats, där en ny syn på stads- och samhällsplanering kommer att diskuteras.” Så förunderligt att själva tiden ska bli en plats – dessutom en plats för någonting helt nytt! Broschyrens skickliga Hammarby-sjöstad-karikatyrer är listigt valda för att få oss att längta ännu intensivare efter ny och hittills oanad byggnadskonst.

”Linköping har en stolt historik som lärdomsstad. Nu fortsätter vi utvecklingen inom det nya gränslösa lärandet.” Det där sista må vara alltför profetiskt gåtfullt för den vanlige medborgaren, men – redan nu antyder man ett framtida samarbete mellan universitetet och förskolan. Kanske smids redan planer på ett samgående? Det skulle ju i så fall förklara det svängiga mottot ”Lärande ur ett helt nytt perspektiv”.

”Husens placering är noggrant planerad”, heter det vidare. Det är tydligt att endast det bästa är gott nog för en stadsdel, där ”den aktiva människan” kommer att ”prägla den kreativa miljön” till den grad att hela ”Linköping kommer att bli ett föredöme inom attraktiv stadsmiljö, där människor och företag vill bo och verka”. Tänk att sådant kan ske genom några hundra nya lägenheter vid Smedstadsbäcken!

Redan i dag är Linköping ledande inom ”framtidens boende, stadsliv och samhällsbyggande” – det illustreras ju väl av de ”tegar” och ”smitvägar”, som genom tillämpning av ”trattprincipen” kommer att föra stadens arkitektur till ny blomstring. Då är det inte för mycket att tala om ”en internationell arena som lockar till sig besökare från när och fjärran” och som ”sätter sina spår för all framtid”.

Hur sa? Jo tack, storgubbar och storgummor – skramlet från tunnorna hörs bra! Jag sa: DET HÖRS BRA! Men det är litet otydligt i framtidskikaren här. Kejsaren ser jag, men hur är det – har han något på sig?