Det här byggprojektet är ett av dem som tagit längst tid för Linköpings kommun att få till en detaljplan för. JM:s byggprojekt vid gamla brandstationen i Linköping har visserligen tagit längre tid, men Borohus och Eklöfs bygg har väntat nästan lika länge på klartecken i Ljungsbro.

Fastigheten heter Adamstorp 1 och ligger vid rondellen Chokladhjulet där OG Svenssons väg kommer in i samhället. Marken ägs av Borohus och det är Eklöfs bygg som ska bygga. De har väntat sen i februari 2009 då den första ansökan om planbesked gjordes.

Det är Johan Eklöf, ägaren till Eklöfs bygg, som skött kontakterna med kommunen. Han avstår från att säga något om väntan även om den varit lång. Istället säger han:

Artikelbild

| Det streckade området visar var det ska byggas.

– Äntligen är det på gång. Våren 2019 kommer det att vara klart.

Men trots att åtta år gått är planen inte riktigt i hamn. Under onsdagen denna vecka fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att detaljplanen ska ut på granskning. Det är det näst sista beslutet innan den antas och betyder att de myndigheter och grannar som haft synpunkter på planen återigen får titta igenom allt.

Om inget oväntat inträffar bör byggnationen kunna komma igång under 2017.

Orsaken till väntan är att kommunen beslutade att göra en ny översiktsplan för Ljungsbro och Berg. Den tog fyra år och under den tiden avbröts arbetet med detaljplanen.

Därefter har tjänstemännen gjort försök att snabba på processen. I januari 2015 ändrades plan- och bygglagen så att det blev möjligt med något som kallas förenklat förfarande, meningen med detta är att korta handläggningstiderna.

Så särskilt snabbt har det dock inte gått.

Istället för ett förenklat förfarande blev det ett utökat planförfarande med flera utredningar. Bland annat har risken för jordskred, gifter i marken, gifter i berggrunden och arkeologisk utredning gjorts.

Kommunalrådet Elias Aguirre (S), som sen april 2015 är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, konstaterar nu att denna detaljplan ska antas på sammanträdet i maj.

Därefter kan 60 bostäder byggas. Det blir bostadsrätter med tre stycken fyravåningshus närmast rondellen och bakom dessa hus i två våningar.