I en besk rapport levererar Riksrevisionen kritik mot Jobb- och utvecklingsgarantin, där Fas 3 är sista steget.

Myndigheten anser att Arbetsförmedlingens uppföljning av åtgärden och kontrollen av anordnarna - företag, organisationer, föreningar - brister.

Arbetsförmedlingen granskar anordnarna genom att läsa den arbets­beskrivning som företag lämnar vid anmälan av lediga Fas 3-platser. Via Skatteverket tas kreditupplysning för att se om det finns betalningsanmärkningar. Finns facklig representation har Arbetsförmedlingen dialog så att inte riktiga arbeten trängs undan.

Personerna bakom före­tagen eller föreningarna granskas inte alls.

Samtidigt är det hemligt vilka som får statligt bidrag för att sysselsätta långtidsarbetslösa.

Corren har hos Arbetsförmedlingen begärt ut listan över Fas 3-anordnare. Arbetsförmedlingen säger nej. Myndigheten hänvisar till offentlighets- och sekretesslagen och hävdar att företagen kan skadas om det blir känt att de får bidrag från staten. Corren har ändå fått fram listor över Fas 3-anordnare i Östergötland. En granskning visar på företagare med betalningsanmärkningar, som upprepade gånger har drivit olika företag i konkurs och som är dömda för brott. Flera anordnare är nystartade företag och föreningar.

Borde inte personerna som driver verksamheterna kontrolleras?

- Det ligger inte i vårt uppdrag att kontrollera närmare, säger Lena-Britt Rönnberg, sektionschef för jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen i Linköping.

- Men vi köper inte vad som helst. Vi kontrollerar verksamheten noga. Där är vi nog mer nejsägare än jasägare.

Men om ni inte kontrollerar, och vi inte tillåts kontrollera, finns det inte risk för oseriösa aktörer?

- Lycksökare finns alltid. Men om vi bara är lyhörda inför deltagarna tror jag inte det är någon fara. Om det blir några problem är det inte svårare än att vi avbryter.

Det skulle kunna innebära att grovt kriminella kan starta en verksamhet och få statligt stöd. Hur ser du på det?

- Vi måste ändå tro på människors ärliga uppsåt.

Beslutet att hemligstämpla listan med företag har fattats av Arbetsförmedlingens chefsjurist Christina Sojde.

Corren har överklagat Arbetsförmedlingens beslut till kammarrätten och krävt att listan på företag ska lämnas ut.

Läs i tisdagens tidning: Han var kritisk - blev utan ersättning i 45 dagar.