Men till hösten ser det ut att bli ordentliga prishöjningar på hårddiskar och usb-minnen. Höjningarna kan göra hårddiskar 50 procent dyrare efter den 1 september.

Copyswedes privatkopieringsavgift tas redan tidigare ut på bland annat cd- och dvd-skivor, en kostnad som betalas av tillverkarna, men förs vidare till konsumenterna.