Inte för att Rolf har något emot att fira, särskilt inte sin bröllopsdag; den 21 augusti hade Rolf och Monica varit gifta i 41 år.

– Dessförinnan var vi förlovade i åtta, berättar Rolf.

Men det är lika bra att gå rakt på det just nu viktigaste. Rolf drivs nämligen av ett engagemang, och han är själv drivande.

Artikelbild

| Kritisk blick. Och en positiv människosyn har Rolf Ström alltid haft. "Hela livet är ett lärande", säger han och framhåller att det gäller att aldrig fastna.

Sedan våren 2016 arbetar Rolf Ström för att Motala kommun ska bli ett så kallat biosfärområde, utsett av UNESCO. Biosfär betecknar allt levande på jorden och den miljö allt lever i. I världen finns 669 biosfärområden i 120 länder. Fem finns i Sverige, ett av dem i vår närhet är Vänerns skärgård och Kinnekulle. Dessutom finns det två godkända kandidater, men Motala bör kunna bli en stark tredje kandidat, menar Rolf.

Via Naturskyddsföreningen i Motala driver Rolf LONA-projektet, vilket står för Lokala Naturvårdssatsningen. I korthet anser Rolf att Vätterbygden och skogsbygden runt Motala, med Västra Ny och Godegård har så höga landskapsvärden, kulturhistoriskt och ekologiskt, att det bör bli ett modellområde för hållbar utveckling. Det handlar om naturvård, samhälls-, forsknings- och utbildningsutveckling.

– Det skulle gynna hela samhället, säger Rolf, som framhåller att det handlar om ett helhetstänkande – detta slitna uttryck – på verkligt allvar.

Han vill ha med hela föreningslivet, kommunen, företagen, markägare – egentligen alla – i denna satsning.

Artikelbild

| Grön vision. Rolf Ström driver med stort engagemang projektet att göra Motala till ett biosfärområde, godkänt av UNESCO.

Rolf hävdar nämligen, och kan visa underlag, att Motalabygden är unik, av riksintresse och att detta ska marknadsföras. Det ovanligt livaktiga föreningslivet i Motala är en grogrund för att ro projektet i hamn.

– Se bara på Vätternrundan, bakom den ligger ju ett imponerande engagemang från många håll. Vi kunde vara ett modellområde för en hållbar utveckling, för naturvärdena, klimatet, jobben, säger han och tillägger att Lalandia-satsningen passar in:

– Den öppna diskussionen kring det projektet är ett mönster som borde gälla för alla satsningar. Lalandia krockar inte med ett värnande av naturen om man bara kompenserar för den satsningen i planeringen.

Rolf Ström är och har alltid varit naturmänniska, men trycker på andra perspektiv i sitt projekt.

– Det handlar om att bygga rätt sorts bostäder på rätt platser, det handlar om att stärka småorterna, säger han och exemplifierar med Godegård, där skolan hotas av nedläggning och ortsborna inte har lyckats få tågen att stanna. Ett fenomen som handlar om en brist på helhetstänkande, menar Rolf.

Och hur bemöts dina idéer av dem som har makten?

– Jag har haft samtal med de flesta politiska partier men ännu inte med Socialdemokraterna. Meningen är att allt underlag för en ansökan om att bli biosfärområde ska presenteras under ett seminarium framöver.

Rolf föddes i Motala och pappa var körsnär i botten. Han och mamman tog över klädbutiken Ströms Klänningar från Rolfs farmor, vid det som i dag är Drottningtorget. Även Rolfs syskon arbetade i de två butiker som så småningom fanns i Motala, samt en i Linköping.

Men Rolf ville gå en annan väg. På 1970-talet pendlade han mellan Motala och Göteborg, där han pluggade. Rolf är både socionom och ekonom.

– Jag ville jobba med människor genom det som påverkar; ekonomi och förvaltning.

Rolf sökte 80 jobb och fick napp i Södertälje, där han blev ekonomichef inom kommunens fastighetsförvaltning. Sedan bar det av till Haninge kommun, sydost om Stockholm. Rolf berättar om hur arbetet inom förvaltning hela tiden har förvandlats.

– Det gäller att inte fastna, hela livet är ett lärande och för mig har det varit naturligt att gå vidare.

Rolf Ströms nyfikenhet ledde till att han lämnade kommunen för statliga Televerket, som just då höll på att omvandlas till företaget Telia. Bland annat arbetade han med betalflödet mellan företaget, bankerna, kunderna.

– Det var roligt. Jag har alltid jobbat med kritisk blick och positiv människosyn.

Som 60-åring erbjöds Rolf att gå i pension med goda villkor.

– Det nappade jag på, det finns ju så mycket annat att hålla på med.

Successivt arbetade sig Rolf och Monica tillbaka till Motala. Först till en lägenhet på Strandvägen, sedan till det hus i Varamon där de nu bor sedan fyra år.

– Det är en önskedröm att få bo så här, säger Rolf och berättar om fågellivet på tomten.

– Jag såg när en kull ungar av svartvit flugsnappare lämnade boet i en av våra holkar i våras, berättar han.

Just då kommer en vit duva och landar på gräsmattan.

– Den kommer varje dag och vill ha mat, säger Rolf och går ut för att ge sin fredsduva det den kommit för.