Men hos de få, tappra besökarna var ändå humöret på topp. Och när regnet upphörde så kom också folket. Vid niotiden så var området fyllt till hälften och festivalkänslan inför helgen bådade gott.