‚motstånd 16

Flaggan är en av våra starkaste och mest laddade politiska symboler, inte minst i USA.

I mars 1972 kom den unge Jan Hammarlunds debutalbum "Befriade från skolan" på det lilla skivbolaget Silence.

Det mjuka soundet och det mera filosoferande samhällsengagemanget bröts i mitten av en politisk svetslåga på den andra lp-sidan. Jan Hammarlund och Turid Lundqvist sjöng utan annat ackompanjemang än varandras vackra röster, med största patos och allvar, en av den svenska vietnamrörelsens starkaste sånger.

Det är svensk protestsångs stora stund. Sången heter "Flamma stolt" och texten är en travesti på K G Ossiannilssons patriotiskt högtravande dikt "Sveriges flagga" från 1916. Melodin är Hugo Alfvéns manskörsfavorit.

"Flamma stolt" sjöngs på opinionsmöten mot Vietnamkriget och Jan Hammarlund hade lärt den av en kompis. Det är inte känt vem som skrev den nya texten, i texthäftet kallas den "folkvisa".

Efter tips från Sveriges Radio (!) väckte Stim åtal mot skivbolaget för att man givit ut skivan.

Åklagaren hävdade upphovsrätt och förvaret yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Skivan fick en varningstext, så kallad dödskallemärkning, i Sveriges Radios arkiv. Den sitter fortfarande på skivomslaget.

Skivbolaget fälldes och upplagan drogs in och skivbolagets matriser förstördes. Men sången lever vidare som en klasisk svensk agitatorisk protestsång.

Jan Hammarlund sjunger den fortfarande:

-- Den har varit aktuell under hela min karriär; varje gång USA-imperialisterna invaderar ett nytt land. Senast sjöng jag den på ett stort protestmöte mot deras invasion av Irak.

Flamma stolt mot dunkla skyar

likt en glimt av sommarens sol.

Över Sveriges skogar, berg och byar,

över vatten av viol,

du, som sjunger, när du

bredes

som vår gamla lyckas tolk:

"Solen lyser! Solen lyser!

Ingen vredes åska slog vårt

tappra folk!"

Flamma stolt mot dunkla skyar

Måtte fanan brinna som halm

Liksom Vietnams skogar, fält och byar

Liksom människor i napalm

Amerikaner, nota bene,

vi vill inte bränna er,

vi vill bara, vi vill bara

bränna ert jävla stjärnbaner