Som marknadsföringstrick är det väl närmast genialiskt att meddela att man skänker bort sina verk. Suget efter att få med sig något av Niclas Malmströms verk hem har också varit stort. Hans utställning "Priceless works" pågår fortfarande på Passagen, men redan efter två dagar var allt tingat. Och då ska man ha med sig att det handlar om konst med stor integritet som inte kittlar publiken behagligt bakom örat. Här finns bland annat flera, väldigt naturtrogna, verk med överkörda djur.

Men Malmströms utställning är allt annat än ett "trick" (och några inkomster rullar ju inte heller in). Den grundläggande frågeställningen handlar om konstens värde när det inte mäts i pengar. Genom att ge bort sina verk slår han också omkull den gamla ordningen där bara den med störst plånbok kan skaffa sig de mest eftertraktade verken.

För att ta hans frågeställningar vidare anordnades i torsdags kväll ett panelsamtal i Passagen, under ledning av konsthallens chef Lars-Ove Östensson. Grundpremissen att konsten kan ha ett konstnärligt värde, ett personligt värde och ett ekonomiskt värde var alla i panelen överens om. Efter det gav sig samtalet iväg i flera olika riktningar.

Att värdera konst i "kvalitet" är en knepig sak, menade Fredrik Anthony, värderare på auktionsfirman Bukowskis.

– Det ska man akta sig för. Det påverkas så mycket av rådande trender.

Erik Berggren, curator på Museet för glömska, ser en del av konstens värde i det som inte direkt ger med sig.

– Det är kul när det är svårt, och det konstnärliga värdet kan ligga i att erövra ett verk, att undersöka det för att förstå.

Aurora Bergmark, från konstnärsgruppen Styrelsen för stor konst, ifrågasatte hur konsten värderats genom århundradena.

– Man kan ju fråga sig hur konsthistorien påverkats av att den till så stor del skrivits av män. Vi vill provocera fram tankar om vad stor konst kan vara. Vi tror ju att den kan vara personlig, och inte bara utses av kritiker, sade hon.

Konstens kluvna förhållande till pengar var ett ämne som poppade upp flera gånger. Även en outsider blir lätt en del av marknaden menade Mattias Hofvendahl, ordförande i konstnärsföreningen Alka i Linköping.

– Det är svårt att värja sig från konstmarknaden, det gäller även den som är institutionskritisk.

Huvudpersonen själv, konstnären Niclas Malmström, kunde inte vara med under kvällen, men skriver i ett mejl att för honom ligger konstens värde framför allt i att utveckla ett eget språk, och att vara öppen för möjligheterna som leder dit. Målet är att skapa en situation där han kan verka fritt.

"Priceless works" pågår till 1/3.