Linköping Ökade intäkter, främst från uppdragsverksamheten, gav Östergötlands museum ett ekonomiskt överskott på strax över 142 000 kronor för 2016. Det framgår av stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Omkring 190 000 personer i länet nåddes sammanlagt av museets verksamhet under året, en minskning med 15 procent jämfört med 2015. Orsaken anges vara färre turnerande utsällningar.

Besöken i museibyggnaden i Linköping ökade däremot med cirka 10 procent, till nära 110 000 besökare, jämfört med året innan. På Löfstad slott ökade besöken till strax över 19 000, vilket ger en ökning med drygt 9 procent i jämförelse med 2015.

Museet visade 17 utställningar 2016, 11 av dem producerades under året.