Från politiska pamfletter, via dikter har jag också läst hans romaner och thrillers. Författarens snabba, lite otåliga stil kombinerat med ett starkt patos har engagerat mig som läsare och berört, även om det politiska innehållet stått långt ifrån min egen världsbild och framstått som något förlegade utopier.

Med romanen ”Notes” gör nu Ingemar E. L. Göransson en hybrid av alla sina litterära genrer. Här finns lite av allt. Men jag saknar författaren själv som försvunnit i en text fylld av ömkan, bitterhet och sarkasm. Utgångspunkten är att någon finner någons kvarglömda författarskap, en samling postuma texter som här presenteras som fragment ur ett liv. Det är korta berättelser, poetiska stycken och politiska reflektioner.

Alla fångade och färgade av ett utanförskap och en ensamhet som är näst intill förlamande. Ibland väcker dessa texter medkänsla och empati. Vid andra tillfällen storknar jag som läsare och får lust att återupprepa det som en psykoterapeut sa till mig själv en gång i min unga vuxentid då han inte längre stod ut med mitt ältande och hulkande: ”Blödiga patienter är det djävligaste jag vet. Räta på dig för fan”. På något sätt är det som författaren själv vidmakthåller sitt elände genom att ständigt påminna sig om det i sin text, med ett näst intill tvångsmässigt placerande av sig själv i underläge.

Den traumatiska barndomen blir en världsordning författaren själv inte lyckas bryta sig ut ur. Han kommer bokstavligen fram till muren som omgärdar detta grubblande men kan inte ta sig över den. Det politiska programmet som presenteras kopplas samman med denna barndom. Faderns, lärarens och klasskamraters förtryck blir också arbetarklassens förtryck, förklarade av Marx, Strindberg och Camus.

Den erotiska kärleken och skrivandet är vägen ut ur detta förtryck. Men ofta leder denna väg till nya misslyckandet. Skrivandet blir därmed en katharsis som lika mycket är ett upprätthållande av en depressiv värld.

Återvänd till dina thrillers, Ingemar E. L. Göransson! Där har du berättelser som bär lidandet, istället för att drunkna i det.