Titeln på Sören Bondesons thriller, som utspelar sig i ett novemberkallt Stockholm år 1941, passar bra även till det som sker idag: ”Lögnen är en annan sanning”. För den som verkligen vill veta, är sanningen lika svåråtkomlig som att i mörkret söka sig fram i en labyrint. Temat är således högaktuellt.

Nu befinner vi oss alltså i det kanske mest dramatiska året under andra världskriget. Hitlers krigsmaskin tyck oövervinnerlig. I Sverige söker man anpassa sig efter dessa villkor, samtidigt som Stockholm är ett spindelnät av olika länders spionorganisationer.

Axel Olof Severin jobbar som vaktmästare på Enskilda Banken som styrs av bröderna Wallenberg. Hans liv har varit en märklig odyssé av utsatthet och räddning vilket gjort honom till varken fågel eller fisk. Därtill har han tillgång till en lånad identitet från en annan person. Kanske är han mest förvirrad själv.

Artikelbild

När han så går med på att mot en ringa ersättning hämta brev till en norsk kvinna, dras han ohjälpligt in i ett sammanhang som präglas av lögn och sanning. Vem kan man lita på? Vem är den som utger sig för att vara något annat? Ju mer han söker reda ut och göra sig fri, desto djupare trasslar han in sig i detta komplicerade nätverk.

Författaren låter även bröderna Wallenbergs affärer med Tyska staten bli en del i härvan av lögn och sanning. Var de cyniska affärsmän som bedrev handel med nazismen kring beslagtagen konst, cyklongas och tungt vatten, eller stöttade de i hemlighet den motståndsrörelse mot Hitler som personifierades av Carl Goerdeler? Eller gjorde de allt samtidigt?

Genom att växla berättelsen mellan Stockholm 1941 och Säter 1955 anar läsaren tidigt ett katastrofalt slut för Axel Olof Severin. Om det nu är samma person. Sören Bondeson lyckas överraska genom att bygga upp en misstänksamhet i texten som han sedan rycker ifrån läsaren.

Här finns många skikt av sanningar och lögner. Det är en spännande och välskriven thriller med lite didaktiska inslag. Tidskildringen av ett Stockholm med gengasbilar och pilsnerkaféer är genuina och levande. Upplösningen, om vilket inget ska sägas här, har något av ett antiklimax i sig. Det är som om författaren tillsammans med sin huvudperson ger upp och bara vill få ett slut på berättelsen som blivit alltför komplicerad.

Att bröderna Wallenberg var insyltade i skumma affärer med nazityskland är känt sedan tidigare. Sören Bondeson driver denna tes fullt ut. Det finns också inslag i Wallenbergs historia som talar till deras fördel. Men 1941 var det många som ansträngde sig för att hålla alla dörrar öppna. God underhållning med bra eftertanke.