Nu presenteras en målare bördig från Syrien. Det han åstadkommit skulle kunna te sig ovant och annorlunda i svenska ögon. Men så är inte fallet. Mahmoud Hessos måleri har snarare en internationell prägel.

Medan jag sitter och betraktar bilderna växer de till sig, bjuder in, friar till fantasin och söker ens egna referenser och erfarenheter. Det är ett gott tecken som ofta borgar för att de kommer att stå sig över tid. De allra flesta i den här kollektionen är av den arten. Sen finns det ett par andra, gråtonade och sparsmakade, som är mer slutna och svårtillgängliga. I deras fall är det fullt möjligt att de aldrig kommer med en invit.

Huvuddelen av målningarna är avgjort abstrakta. I princip saknas varje antydan till sånt som brukar kallas föreställande. Hesso behärskar den uttrycksformen. Färginslagen är applicerade med uppenbar känsla för det estetiska, för den eftersträvade effekten och för att skapa en grogrund för de hemligheter som varje verk med ett slags stolthet tillåter sig att rymma.

Artikelbild

Målning. Av Mahmoud Hesso.

Samtliga målningar saknar titel, troligen för att Hesso inte vill påverka betraktaren i en viss riktning. Och det duger gott med att han tillhandahåller ett drivet måleri, med en utvecklad känsla för vilken avgörande betydelse färgen kan ha. En större målning som tillkommit med hjälp av vitt, grått, blått och lite svart, kan illustrera med vilken finess färgen har utnyttjats.