Kultur Regeringen föreslår i budgetpropositionen för nästa års budget att Kungliga biblioteket ska få 25 miljoner kronor per år i tre års tid, enligt ett pressmeddelande. Bland annat uppges syftet vara att "förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik".

"I en tid när allt fler blandar ihop fakta med åsikter så behöver vi alla rustas med mer källkritiskt tänkande. Biblioteken spelar en särskilt viktig roll i det arbetet", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i pressmeddelandet.

Kungliga biblioteket ska under de tre åren, 2018–2020, stötta de regionala biblioteken i arbetet med att öka användningen av digitaliseringens möjligheter.