Att Weinsteins framfart kunde fortsätta så länge beror lika mycket på att omvärlden teg om övergreppen som på Weinstein själv. Det säger Anna Wahl, professor på KTH och som forskar om genus i organisationer, bland annat inom filmbranschen.

Det säger något om den vanmakt som många kvinnor inom filmbranschen upplever. Det här är en del av de villkor som råder. Man ska ha skinn på näsan och vassa armbågar och klarar jag inte av det så är det jag som är svag.

"Extrem mansdominans"

Även om sexuella trakasserier förekommer i alla branscher tror hon att den amerikanska filmindustrin kan vara extra utsatt.

Det råder en hög konkurrens och det finns ett stort beroende av dem i maktpositioner, som regissörer, producenter och finansiärer. Och bland dem råder det en mansdominans, säger hon.

Samtidigt kan det uppstå ett språk och en kultur som normaliserar trakasserierna.

Man kan tro att det bara är ett sätt som vi förhåller oss till att flirta. "Vi är fria och lever ut vår sexualitet". Då kan man bygga upp en chimär av att det här är något som alla har valt själva, säger Anna Wahl.

"Vågat börja prata"

Att skandalen till slut exploderade i ansiktet på Weinstein tror hon beror på att filmbranschen i alla fall har börjat diskutera sin ojämställdhet.

I hela världen har man i dag börjat våga tala inte bara om det som hamnar på filmduken utan även hur det ser ut bakom kameran och hur arbetskulturen ser ut. När man väl gör det skapar man ett språk för att också våga ta upp den här typen av övergrepp, säger hon.

Att flera kvinnor väljer att träda fram samtidigt, som i det här fallet, är också viktigt.

Många kvinnor vet att det finns en risk för att hamna i en försvarssituation där man måste bevisa att det inte var inbillning eller ens eget fel. Om fler framträder syns i stället ett mönster och en kultur.

Liknande i Sverige

I den svenska film- och teatervärlden finns liknande mönster, enligt Wahl, även om de inte är lika extrema som i Hollywood.

Det råder väldigt hård konkurrens här också. Det bygger ofta på att man har goda relationer med uppdragsgivare och då är utsattheten större.