Foto, väggobjekt

Slottsgården

Visas till 12 oktober

Artikelbild

"Portus", foto av Mattias Liljeqvist.

Mia Karlsvärd har nu några uppmärksammade utställningar på meritlistan. Hon är en konstnär med ambitioner att hitta nya vägar och metoder. På senare tid har hon uppehållit sig en hel del kring problematiken med beständighet; att försöka få sina verk att förbli så intakta som möjligt över tid.

Som ett resultat av funderingar i den riktningen visar hon fyra större metallplåtar i vilka spår skurits ut. Tillsammans fångar de ett fartfyllt ögonblick i ett speedwayheat. Förlagan är ett foto, där hon markerat de viktigaste konturerna och sedan överfört dem till plåten. Beständigheten har här nått en helt tillfredsställande nivå.

Att upptäcka världen från bönpallen på en mc har länge ingått i Mias mest angelägna intressesfär. Nu visar hon några foton där hon förändrat skärpan, så att förbiflimrande ljus mystifierats och fått en utökat betydelse.

Mattias Liljeqvist visar upp en spännande bredd. Bland annat bearbetar han en grundbild så att den omges av en virvel av färger och attribut. Den här metoden fungerar karaktärsförstärkande och bidrar samtidigt till att skapa ett verk med liv, rörelse och skönhet.

Artikelbild

"Fossicius", foto av Mattias Liljeqvist.

Många fotografer mixtrar med sina bilder i en dator. Mattias är duktig på att på det viset konstruera kompositioner som är estetiskt tilltalande och där det finns mycket att upptäcka efterhand.

Monteringen och presentationen av bilderna är värd ett omnämnande. Den bidrar till att förhöja totalintrycket och gäller båda konstnärerna.