Cecilia och Martin Gelland spelar ny musik på gamla violiner. Känslosamma revolutionärer med notblad som fladdrande fanor och toner som agitatoriska lockrop.

Två kompromisslösa ambassadörer med violinspel för duo på repertoaren. Musik skapad för nyfikna sinnen och lust till smaken av ett stadigt salt i hungriga öron.

De har valt färska, nutida kompositioner av Oleg Gotskoski, Johan Ramström, Hans-Erik Dahlgren och Cecilia Franke på sin upptäcktsresa utanför en tillrättalagd och smeksam tradition.

I kulisserna på Ramströms strömförande och asfräcka "Kakel" växer en fond av rytmiska oroligheter från en elektroakustisk och rullande tape i ett skapande drama.

Multikulturella Gotskoskis niodelade "From the Jewish Folk tradition" är en gripande och vresig mässa för religiös tolerans och solidaritet.

Dahlgrens "Imagines Memoriae" har några vokala rader i violinelden. Stycket brinner hårt med polskans toner som klingande skönspel och avstamp mot de heta lågorna.

Frankes "Febris" fladdrar nervöst med tvära och muskulösa kast. Violinernas fria seglats på ett blåsigt hav på väg mot en trygg hamn som bara hägrar.