- Vi är klara och förberedda på att dra igång så fort temperaturen faller lite till, säger Mats Isaksson som är utbildare i Vretaslingans snömaskiner.

Under det senaste året har man investerat 5 miljoner kronor i den senaste tekniken för snötillverkning och lagt ner drygt 5000 timmar ideellt arbete för att färdigställa anläggningen.

- Vi kommer kunna erbjuda längdskidåkning för såväl klassik- som skateteknik på vår elljusbelysta slinga på 3,3 km, fortsätter Mats Isaksson.

Målet är att öppna anläggningen i december och sedan kunna erbjuda längdskidåkning fram till i mars. I det bästa temperaturförhållandena kan snömaskiner producera 120 kubikmeter snö i timmen. För att spåren ska kunna bli av hög kvalitet har föreningen köpt in en pistmaskin.