Från första december måste du nämligen ha vinterdäcken på om du kör i vinterväglag.

Enligt Vägverket är det viktigt att man som bilist väljer däck efter den trafikmiljö man vistas i. Om du mest kör i tätort kan du lika gärna byta till dubbfria vinterdäck anpassade för nordiska vinterförhållanden som att köra med dubbdäck. Du som däremot kör mest på mindre vägar utanför tätorter bör kanske välja dubbdäck. Likaså om du kör ofta och långt på vägar som tillåter höga hastigheter.

Enligt Vägverket ger dubbdäck bättre väggrepp på is, men sämre i snömodd. Dubbdäckens fördel vid förrädisk is motverkas dock av att de ofta inte sätts på i tid. Med dubbfria friktionsdäck har du bättre förutsättningar att klara av den första förrädiska halkan eftersom dubbfria däck kan sättas på tidigt på säsongen.

Dubbdäck skadliga för hälsan

Om du inte behöver dubbdäck är det enligt Vägverket bättre att välja dubbfria däck. Partiklar som frigörs när bildäck nöter mot vägbanan är nämligen ett av de allvarligaste miljöproblemen i svenska tätorter. De små partiklarna vi andas in letar sig ner i lungorna och ut i blodomloppet och ger upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Ny svensk forskning visar att dubbdäck sliter loss 40 gånger fler partiklar än vanliga friktionsdäck för vinterbruk. Vägverket påpekar dock att det inte är något problem om ett mindre antal bilister i våra städer väljer dubb även i fortsättningen. En liten andel dubb i trafiken ger nämligen bättre väggrepp för alla eftersom dubbarna ruggar upp vägbanan.

Din körstil påverkar säkerheten

Rent säkerhetsmässigt finns det inget som säger att det skulle vara säkrare att köra med dubbade däck än med dubbfria vinterdäck. Det mesta pekar nämligen på att det är den som kör som avgör säkerhetsnivån genom att hålla rätt hastighet och anpassa körningen efter underlaget. Studier visar dock att förare med dubbfria vinterdäck oftast kompenserar avsaknaden av dubbar med att sänka hastigheten och hålla längre avstånd till andra fordon.