Det säger Birgitta Ståhl-Öckinger (s) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Därmed finns det en kompakt majoritet för att bevara den lilla landsbygdsskolan. Den borgerliga oppositionen (m, fp och kd) säger också klart nej till en nedläggning.

Dålig affär att lägga ned

Artikelbild

Skolan blir kvar! Erika Nordström, Sara Karlsson, Fritiof Eriksson, Christin Lilja, Isabella Härnkloo, Vilma Glotte, Natalie Göransson förblir elever i Ulrika. Det är en liten och bra skola, "inget tjafs", som eleverna säger. Man känner alla. Bild: PETER JIGERSTRÖM

-- Det finns ingen alternativ användning och bygden behöver skolan, förklarar Carin Lundén (m) som är vice ordförande i nämnden.

I Ulrika skola undervisas 31 elever och antalet elever sjunker till under 20 inom några år. Nämndens årskostnad för att driva skolan är knappt 1,5 miljoner kronor.

Eftersom det också är 2,5 mil till närmaste ersättningsskola är det ingen bra ekonomisk affär för nämnden att lägga ner skolan.

-- Jag ser det här som en landsbygdsfråga och inte bara som en isolerad skolfråga för oss politiker i barn- och ungdomsnämnden. Därför lyfter jag frågan till kommunstyrelsen.

Det säger Birgitta Ståhl-Öckinger som förankrat "lyftet" hos kommunstyrelsens ordförande och partikamraten Lena Micko.

Extra pengar från KS

Ska skolan få samma förmåner som landsbygdsbutiker med sitt specialstöd?

-- Något åt det hållet. Det handlar så klart om att kunna finansiera verksamheten och att utveckla bygden med skolan som ett bidrag och då vill det till något mer än bara en skola med allt färre barn, säger Birgitta Ståhl-Öckinger.

Lämnar inga fribrev

Den borgerliga oppositionen (m, kd och fp) sluter oreserverat upp bakom Ulrika skola. Trion begär nu också att frågan om nedläggningen av Sjögestad skola utreds ännu en gång.

-- Men vi lämnar inget fribrev till föräldrarna i Sjögestad. Vi vill bara ha fler och bättre svar på våra gemensamma frågor, förklarar Carin Lundén.

Samma inställning har folkpartiets kommunalråd Bengt Olsson som också är talesman i skolfrågor för trion Borgerlig samverkan:

-- Vi vill inte inge någon några falska förhoppningar.

Ok lägga ner stadsskolor

Trion kräver en grundligare utredning och diskussion och undrar exempelvis vilka förutsättningar det finns att öppna pendeltågsstation i Sjögestad.

Hur påverkas idrotts- och föreningslivet om gympasalen försvinner? Går det att använda skollokalerna till annat? Vilka utbyggnadsplaner finns för området?

-- Men när det gäller skolorna i innerstaden är vi helt införstådda med att här finns ett överskott på lokaler och där går vi med på de föreslagna skolnedläggningarna, säger moderata kommunalrådet Paul Lindvall.