Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att bevilja föreningen ett bidrag på 45 000 kronor för att lösa problemet med ljudet från bingoverksamheten på Svartåvallen.

Föreningen ansökte om bidrag redan i våras och föreslog ett annat upplägg, och med större belopp, än det som nu beviljats.

BIF:s bingoansvarige Lars-Ove Strand är ändå försiktigt positiv till det beslut som nu klubbats när han får vetskap om det via tidningen.

– Nu kan vi i alla fall komma igång med en första etapp och så får vi försöka hitta en lösning internt för det andra, säger Lars-Ove Strand.

Den första etappen handlar om att flytta speakerhytten från västra sidan av B-planen till den östra, så att den placeras med ryggen mot Svartåvallens bilparkering och Fällhagen. Vidare sätts det upp tre nya högtalarstolpar med högtalare som riktas mot Svartån och åkermarken i nordvästlig riktning.

Avsikten är att få högtalarljudet spritt på ett nytt sätt så att störningarna av boende i framför allt Fällhagen minimeras.

Boxholms IF har ett stort egenintresse av att få bullerproblemen ur världen en gång för alla.

Om närboende fortsätter att känna sig besvärade av bilbingon blir det sannolikt så att miljökontoret kräver en kartläggning av bullret. Den får i så fall BIF betala och det handlar inte som småpengar. I förlängningen kan det bli tal om förelägganden.

Förra året gjordes en anonym anmälan till Miljökontoret. Föreningen gjorde då vissa ändringar i befintlig utrustning. Detta godkändes av Miljökontoret med förbehåll att det blir mer vittgående krav om det kommer ytterligare en anmälan.

Även om BIF sluppit någon sådan under 2017,, så ser Lars-Ove Strand ändå behovet av att göra en mer genomgripande förändring.

– Vi har ju via mejl och telefon fått höra, framför allt från personer i Fällhagsområdet, att verksamheten fortfarande upplevs som störande. Vi gjorde vad vi kunde när vi fick en anmälan på oss, men det verkar inte ha hjälpt något speciellt. Därför tittar vi på annan lösning.

Bilbingo spelas på Svartåvallen varje söndag under cirka sju månader, från någon gång i april till mitten på oktober. Det är Boxholms IF:s klart största inkomstkälla och bidrar med cirka 60 procent av klubbens intäkter.

Kommunstyrelsens bidrag tas ur 2018 års budget från kontot "Övriga föreningsbidrag". Det betalas ut först efter att betalda fakturor lämnats in och klassas som ett bidrag för "särskild insats".