Domushuset i Åtvidabergs centrum går mot en ny vår.

I mars 2015 slutförde Åtvidabergs Bostads AB förvärvet av fastigheten och slöt avtal med Region Östergötland om att skapa nya lokaler för vårdcentralen. Det var en nyhet som väckte nytt liv och hopp i centrum.

Två år har gått sedan dess. Ljudet från en kraftig borrmaskin stiger när Pia Toll, projektledare inom Region Östergötland öppnar dörren till den blivande vårdcentralen.

Artikelbild

| I receptionen Rickard Lundin, Maud Jonsson, Roger Skogh, och Fredik Klint lyssnar när Pia Toll berättar om den nya receptionen.

– Akta och se upp, förmanar hon

En byggarbetsplats öppnar sig. Det spacklas, borras, bärs på verktyg och material när Pia Toll tillsammans med Göran Bergström, produktionschef på Åhlin och Ekeroth visar runt. Med på rundturen är Rickard Lundin, tidigare verksamhetschef vid vårdcentralen och hans efterträdare Maud Jonsson, liksom Fredrik Klint och Roger Skogh från Åtvidabergs Bostads AB.

Från mitten av lokalen sprids ljus. Där har en stor atriumgård börjat ta form. 200 kvadratmeter av det gamla taket har med hjälp av en enorm lyftkran- med en mastlängd på 60 meter och 21 ton i motvikt - plockats ner, i stora bitar.

– Varje block som lyftes bort vägde åtta ton. Totalt tog vi bort 84 ton betong, berättar Göran Bergström.

Artikelbild

| Ny fasad. Arbetet med att byta fasad pågår. Så här ska det bli när det är klart.

Nu släpper himlen in sitt ljus i mitten av de nya lokalerna. Lokaler för personal och undersökningsrum omgärdar atriumgården.

– Den ger det dagsljus som krävs och blir också en bonus för personalen. De får en fin utemiljö, säger Pia Toll.

Artikelbild

| Mycket ljus. Här på andra våningen ska bland annat BVC och famuiljecentralen ges plats. Projektledare Pia Toll kikar in i det som ska bli samlingsrum för föräldrar och barn.

Hon leder oss genom korridorer, pekar och beskriver de 114 rum vi passerar: Rörelse och hälsa, med träningskök, behandlingsrum, IT-rum, vaccinationsavdelning, hälsorum, där man på egen hand ska kunna mäta bland annat puls och blocktryck och söka information om hälsa. Vi når receptionen och här stannar Rickard Lundin och Maud Jonsson upp.

Verksamheten har haft stor del i planeringen av de nya lokalerna. Rickard Lundin som idag är projektledare för verksamheten betonar vikten av flöden, att patienternas väg i och genom vårdcentralen är väl genomtänkt och anpassad efter både tillgänglighet och patientsäkerhet. Lokalerna ska stämma överens med nya arbetssätt, exempelvis det akutteam som inrättas.

Artikelbild

| Pågår. Arbetet med nya vårdcentralen pågår.

Akutteamet får full utblick över receptionen och kan se om någon patient mår så dåligt att den behöver tas om hand omgående.

Korridorerna vindlar vidare, förbi undersökningsrum, isoleringsrum, akutrum/operationsrum (för mindre ingrepp), läkarexpedition, labb och specialistmottagningar. Från trapphuset mot Adelswärdsgatan nås andra våningen. Här ska psykiatrin ta plats, liksom kvinnohälsan BVC och familjecentralen- som vårdcentralen och kommunen samverkar om.

Artikelbild

Arbetet har kommit långt. Göran Bergström som har full koll på alla de 160 yrkesverksamma som passerar byggarbetsplatsen är övertygande:

– Vi håller tidplanen.

Artikelbild

| Mot atriumgården. Personalen får utblick över det stora ljusinsläppet.

Rickard Lundin som gillar det han ser:

– Detta blir Östergötlands finaste vårdcentral. Läget i hjärtat av Åtvidaberg är fantastiskt och lokalerna ljusa och fina. Styrkan ligger i att vi samlar allt under samma tak.

Ett 60-tal anställda inom vårdcentralen, Klinisk kemi, Öppenvårdspsykiatri och Rörelse och hälsa får ny arbetsplats under hösten.

Domushuset ska få ny ljusare fasad. Inom kort rivs också det gamla varuintaget med kooperationens logga, för att ge plats åt ambulansinfart.

Fredrik Klint som vågade satsa på fastigheten är nöjd och lyfter samarbetet med Region Östergötland:

– Otroligt bra, långsiktigt och effektivt.