Barn- och utbildningsnämnden föreslår det. Skolan återöppnas således inte till hösten.

Inga andra yrkanden än majoritetens förekom. Moderaterna gav det sitt indirekta stöd. Däremot reserverade sig Miljöpartiets Christina Bryntesson (MP).

Bildnings- och kulturchefens Ingmar Unossons förslag om skolorganisationen har därmed i allt väsentligt följts av politikerna.

Artikelbild

– Vi trycker på att fritidshemsverksamheten ska vara kvar i Boets skola med säkerställande av en god kvalitet, säger Robert T Wahlström (KD), ordförande i nämnden.

Omedelbart efter måndagens sammanträde informerade han tidningen. Även gruppledarna för majoritetspartierna deltog, KD, S och C.

Nämndbeslutet är väl förankrat i dessa partier och behandlingen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lär inte påverka utgången.

– Äntligen har vi som grund för vårt ställningstagande haft en gedigen och välgjord utredning kring kommunens skolor. Vår uppfattning är att Ingmar Unosson vänt på alla stenar och lyft flera av de frågor som vi från den politiska sidan tidigare inte fått svar på. Det här var ändå inget lätt beslut för oss att ta, understryker kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD).

De tre partierna delar förvaltningschefens uppfattning att det behövs ett lärarkollegium för att kunna utveckla och garantera kvaliteten på en skola. För detta krävs ett elevunderlag som kan motivera flera lärartjänster.

– Jag tycker att vi har enats kring ett ansvarsfullt beslut. Och även om vi lägger ned skolenheten så finns möjligheten kvar att i framtiden starta en ny skola i Boet, säger Anders Karlsson (S).

Nämnden föreslår nämligen, liksom förvaltningschefen gjort, att skolbyggnaden och sporthallen blir kvar i kommunens ägo. Skolbyggnaden är i bra skick och förvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur Boets skolas lokaler kan användas utöver fritidshemsverksamheten.

”Särskilt vikt ska läggas vid att få regelbunden användning av lokalerna”, står det i beslutet om uppdraget.

Befolkningen i Boet ska senare i vår inbjudas till en dialog om hur detta ska gå till.

Ett led i skolutredningen har varit föräldradialoger på såväl Boet skola, Röks skola och Fridtjuv Bergskolan.

Roger Silfver (C) nämner att det var ett konstruktivt möte i Boet men det fanns en känsla av uppgivenhet. Att skolan varit stängd i 1,5 år har, anser han, varit ganska avgörande.

– Flera föräldrar uttryckte att de är inte är beredda att rycka upp sina barn och byta skola en gång till. Det har jag full förståelse för.