Drygt var tredje tåg ställdes in på Tjustbanan under 2017. Det kan jämföras med de tre föregående åren då drygt 80 procent av turerna har kunnat genomföras med tåg.

Tidningen har tagit del av statistik för de senaste fem åren där man mätt regulariteten – det vill säga hur många av de beställda järnvägsturerna har verkligen kunnat genomföras. Orsakerna kan vara allt från inställda turer på grund av vagnbrist till underhåll av banan.

Det börjar lågt med 66,8 procent 2013.

– Det var ett år då Tjustbanan under en period var avstängd för underhåll, och fick stängas under några veckor för en urspårning, säger Katarina Seijsing, basenhetschef för linjetrafik.

Därefter blir det betydligt bättre under åren som följer med siffror på över 80 procent. Men man var fortfarande inte nöjd. Inför 2017 hoppades Kalmar Länstrafik på ännu bättre siffror. En ny tågverkstad i Kalmar skulle leda till snabbare reparationer av tåg, och råda bot på vagnbristen.

Facit för 2017 blev istället den sämsta siffran under perioden: 65,3 procent.

Skälen är många.

I början av året togs Itinotågen ur trafik efter att ett bromsfel upptäckts på en vagn. Under våren visade sig den nya tågverkstaden i Kalmar bli en flaskhals.

– Under april och maj var regulariteten sämre än någonsin, och vi insåg att något måste göras, säger Katarina Seijsing.

Hon berättar att insatser gjorts tillsammans med Transdev, entreprenören som kör tågen, och Bombardier som driver verkstaden. Bland annat har verkstadens öppettider ökat. Man jobbar numera tvåskift och på helger.

– Med tanke på att Bombardier redan drev en verkstad för den här tågtypen i Nässjö trodde vi inte att inkörningsproblemen skulle bli så stora, säger Katarina Seijsing.

I dag tycker hon att läget är bättre när det gäller verkstaden, men det finns annat som påverkar trafiken:

I höst har banan varit avstängd några veckor för underhåll. Samtidigt konstaterar Seijsing att systemet är sårbart.

– I december körde ett tåg på ett träd på Stångådalsbanan. Tåget kommer att vara ur trafik i ett halvår. Det kommer att göra oss mer sårbara.

Tågtrafiken beställs lång tid i förväg. Att uppnå 100 procents regularitet är i princip omöjligt, enligt Katarina Seijsing, men hon är inte nöjd med dagens siffror.

– När vi beställer trafik är ju tanken att den ska genomföras.

Hon jämför Tjustbanan med annan regional järnvägstrafik som KLT driver: Krösatågen mellan Kalmar, Emmaboda och Karlskrona.

– Där talar vi om helt andra siffror.

Där är tågen inte fler. Däremot är det en annan tågtyp som man inte har lika mycket problem med. Banan är i bättre skick, elektrifierad och trädsäkrad.

Vad tror du om 2018 för Tjustbanan. Kommer det att bli bättre?

– Ja, det måste det bli. Förutsättningarna ser i vart fall bättre ut nu, svarar Katarina Seijsing.