Det är ett oväntat stort intresse från fastighetsägare i Kisa som försenar utbyggnaden.

Från början låg kalkylen på en anslutningsgrad på cirka 60 procent.

– Nu är vi uppe i 75 procent, i vissa områden 80 procent, säger Andreas Karlsson, projektledare vid kommunalförbundet Itsam som ansvarar för utbyggnaden av fiber på uppdrag av Kinda kommun.

Av totalt 850 husägare vill i dagsläget runt 700 ansluta sig till fibernätet.

– Vi är jätteglada och tänker göra ett omtag i början av nästa år för att få med de som återstår.

Ett angenämt problem som samtidigt kräver mer resurser än väntat.

– Vi har en förskjutning, men vi kör på så mycket vi kan och siktar på att bli klara under kvartal ett 2018.

En avgörande faktor i arbetet är vädret. Kyla och tjäle begränsar insatserna.

Visserligen är grävningsarbetet är i princip klart i hela Kisa, enligt Andreas Karlsson.

Däremot återstår blåsning och svetsning av fiber i stora delar av samhället.

Mjellerumsområdet är klart och nu har arbetet nått Bäck, Brostorp och Egnahem innan det fortsätter mot centrum och Cap Jocke.

Vid kall väderlek kan blåsningen, som sker med en kraftfull kompressor, bli en bokstavlig blåsning.

– Om det fryser på kan vara vanskligt att blåsa eftersom det kan bildas is i slangar och kanalisationer.

Satsningen på en utbyggnad av det kommunägda stadsnätet i Kisa inleddes sommaren 2016.

Då hade kommunfullmäktige beviljat 20,6 miljoner kronor till arbetet.