Under lördagskvällen så inträffade en viltolycka norr om Motala, i höjd med Medevi. Länsstyrelsens kvalitetssäkrare Lars Larsson kunde snart bekräfta att det rörde sig om en överkörd lodjurshona.

– Det är inte så jädra lätt för ett lodjur att passera riksväg 50 när det är mörkt och bilar går hela tiden. Det är ett lotteri, säger han.

Lodjur har funnits i Motala kommun i ungefär 20 år. Lars uppskattar att det för tillfället finns fyra djur i närområdet.

Artikelbild

| Det kommer ta lång tid att ersätta den lodjurshona som kördes över under helgen.

– Främst håller de till norr om Göta kanal. Söder ut är det för öppet, lodjur trivs inte på slättbyggd.

Då lodjur behöver stora områden för att hålla sig med mat är det dock svårt att veta exakt, fortsätter Lars.

– En hane kan ha ett revir på tio kvadratmil och då krävs konstant rörelse för att bevaka det.

Sett till hela Östergötland så har lodjursbeståndet ökat betydligt på senare tid. Detta bedöms utifrån antal föryngringar, alltså antalet honor med ungar. Förra året så konstaterades sex föryngringar i länet.

– Att just en vuxen, stor hona miste livet kommer att få konsekvenser. Honan kunde ha fått ungar nu i år, men så kommer det inte att bli. Därför får man tänka att det blir tre djur mindre.

När stora rovdjur försvinner så tar det tid innan saker återgår till det normala.

– Det går inte sådär himla fort för en ny hona att etablera sig i området. Först måste ett ungdjur hit och sen ska det hinna bli könsmoget. Man kan räkna med att det tar ett eller två år, förklarar Lars.