Claes Brandén (MP) ställde frågan i kommunfullmäktige nyligen. Något utbildat eller bildat svar fick han aldrig.

Språkligt sett skulle namnbytet kunna innebära en förskjutning av bildningsnämndens ansvarsområde, enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin:

”I nutida språkbruk ställs bildning ofta i motsats till utbildning. Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan”.

Låter som en spännande utmaning för bildningsnämnden att omdana Kindas yngre skaror, från koltåldern till tonårstiden. Särskilt med tanke på att borgen för bildning, kultur och bibliotek, lyder under den nya samhällsbyggnadsnämnden från och med 2018.

Claes Brandén är sannolikt en bildad karl med tanke på hans yrkesliv som folkhögskollärare. Hur det är med övriga ledamöter i Kindapolitiken låter jag vara osagt.

”Är politiker utan bildning ett hot”. Sara Danius, Svenska akademiens ständige sekreterare, fick frågan i SVT-programmet ”Min sanning” nyligen. Utan att tveka svarade hon ”ja”. Samtidigt föredrog hon en vis människa framför en person med bildning.

Visdom handlar om en kombination av intelligens, kunskap och förstånd. För att betraktas som vis ska man även ”ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten ur alla möjliga aspekter”, enligt Den fria encyklopedin Wikipedia.

Ett nytt inslag i Kinda kommuns nya politiska organisation blir även en jävsnämnd med syfte att hålla rent från svågerpolitik (nepotism på bildat språk) och korruption vid avgörande beslut.

Är nästa steg ett införande av en vishetsnämnd?