Den lite jolmiga stämning som länge rått i Boxholms kommunfullmäktige, där de två största partierna S och M mestadels är överens om allt, var på måndagen överraskande borta.

Det blev istället en infekterad kväll om Folkets hus – i Folkets hus!

Kommunstyrelsen förslag var att bidraget på cirka 300 000 kronor ska vara oförändrat men att ”lånet ska betalas”.

Kommunen vill att det årliga bidraget används till att lösa in de lån som föreningen har och som kommunen har gått i borgen för, cirka 900 000 kronor.

Efter kommunstyrelsens möte hade dock ledamöterna insett att beslutet måste preciseras. Låneinlösen måste tidsbestämmas. Ett nästan enigt beslut blev därför återremiss av ärendet.

Stefan Andersson såg det som en självklarhet att Folkets hus-föreningen skulle ha löst in samtliga lån när Boxholmshus köpte fastigheten.

– Utan något samråd har dessa pengar istället använts till löpande verksamhet. Detta är trolöshet mot huvudman. Om det bara funnits tydligare protokollsskrivningar från kommunen om låneinlösen så skulle detta ha varit åtalbart.

Stefan Andersson var vidare väldigt kritisk till att kultur- och turismnämnden satt sig emot inlösenkravet och att Folkets hus-ordföranden Claes Sjökvist (S) deltog i beslutet.

– Om inte det är jäv så vet jag inte vad jäv är.

Flera socialdemokrater ansåg att Andersson hade fel i jävsfrågan, däribland Johan Birath.

Han höll dock med Stefan Andersson om att kommunen måste sätta ner foten om att lånen ska lösas in, men klargjorde samtidigt att det ”omtag” i samarbetet med Folkets hus-föreningen som kommunen vill se måste skapa realistiska möjligheter för en förening att driva verksamheten vidare.

Henrik M Carlsson (S) värjde sig emot både Anderssons brottsbeskyllning och Stig Johanssons (M) beskrivning av ekonomin som så dålig att man med sitt negativa kapital inte kan garantera att biljettsåda operaföreställningar blir av.

Carlsson, kassör i Folkets hus-föreningen, nämnde att driftsresultatet blir bättre och bättre, man amorterar 70 000 kronor varje år, verksamheten fungerar och föreningen är betrodd hos alla sina leverantörer.

– Om det krävts av oss att vi skulle lösa in alla våra lån när Boxholmshus övertog fastigheten hade det inte blivit någon affär.

Han tyckte att M ägnade sig åt efterhandskonstruktioner.