Det är en idé från Boets byalag som ses som intressant av både ägaren Ödeshögs kommun och folkhögskolan.

Idén presenterades på det diskussionsmöte som kommunen hade inbjudit till i Boet 6 september.

– Det vore jättekul om vi skulle kunna få igång någonting. Vi har saknat en plats att ha mer praktiska kurser på, säger Caroline Brun, rektor för Sommenbygdens folkhögskola.

Artikelbild

| Rektor Caroline Brun. Hon tror att Boet skulle passa för praktiska folkhögskoelurser.

Hon ser att Boet, 20 minuters bilväg från Tranås, skulle kunna avhjälpa den bristen, men som alltid hänger det på ekonomin och möjligheter att hitta en finansiering.

Det är inte bara skolledningen som tycker att idén från Boet är intressant utan folkhögskolans styrelse delar uppfattningen.

Pengar till en förstudie har sökts hos området för landsbygdsutveckling Sommenbygd-Vätterstrand.

På mötet 6 september presenterade Christina Bryntesson (byalagets ordförande och själv folkhögskollärare) och Ellen Hultman idén om filial till en folkhögskola.

De har gjort studiebesök på flera folkhögskolekurser och konstcentra på platser som till sin struktur påminner om Boet. Däribland i Skattungbyn i Orsa kommun, där Mora folkhögskola driver en kurs i odling och hållbar livsstil.

Moramodellen skulle, anser Boets byalag, med fördel kunna kopieras av Sommenbygdens folkhögskola.

Kursens inriktning skulle till exempel kunna vara småskaligt skogsbruk, entreprenörskap, odling och hållbar livsstil på landbygden.

På mötet i Boet deltog bland annat kommunens bildnings- och kulturchef Lotta Gemfors. Det är hennes förvaltning som har uppdraget att gå vidare med de idéer som fördes fram.

Efter mötet har hon träffat Caroline Brun vid två tillfällen.

Lotta Gemfors tycker att det skulle vara fantastiskt om skolbyggnaden åter kan komma till nytta för bildningsverksamhet, men hon är mån om att inte väcka några falska förhoppningar.

– Det är mycket som ska klaffa. Än så länge ligger allt bara i sin linda, poängterar hon.

Vad händer framöver?

– Nu ligger bollen hos folkhögskolan.

Lotta Gemfors nämner att den verksamhet som kommunen i dag driver i skolbyggnaderna är fritis i källarplanet med sju inskrivna barn. Hon tror att barn och personal välkomnar om det blir mer liv och rörelse i byggnaderna.

Bildningschefen tror också att de idéer som förts fram ligger väl i tiden. Eftersom byggnaderna är i gott skick är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna.

Caroline Brun håller med.

– Det går att göra jättemycket. Det är helt otroligt att en så fin skola bara står.