Det är Rikard Hedvall från Arkeologerna som hållit i utgrävningen. På torsdagseftermiddagen bjöd han in Skänningeborna till en visning av de murar som frilagts längs kyrkans norrvägg.

Corren berättade om utgrävningen när den startade i somras i samband med att man måste dränera om utmed kyrkväggen. Resterna av tidigare utbyggnader av kyrkan är inte några sensationer, utan var kända sedan tidigare dräneringsgrävning. Men nu har man frilagt en större yta som ger en bild av hur det kan ha sett ut.

Ett 60-tal nyfikna trotsade stormbyarna och samlades i gropen för att höra Rikard berätta om stadens historia, På 1100-talet hade staden minst tre kyrkor, alla av trä. S:t Martin var en gårdskyrka som hörde till den gård som troligen gett Skänninge dess namn. Där byggdes nunnekonventet S:t Ingrids kloster. Sedan fanns S:t Olof som blev munkkloster och för det tredje Allhelgona som blev stadskyrka.

Artikelbild

| Tidig historia. "Storgårdarna i Skänninge byggde träkyrkor på 1000- och 1100-talen", berättar Rikard Hedvall.

– Har det funnits en äldre kyrka där Vårfrukyrkan är i dag, undrade en av åhörarna.

Det kunde inte Rikard riktigt svara på, men det kan vara möjligt. Han fick fler svåra frågor av den vetgiriga församlingen, bland annat ombads han datera de nu frilagda murarna. De kan vara samtida med kyrkan, som byggdes i slutet av 1200-talet av de tyska herrarna i staden – troligen med stöd av kungen.

– När man börjar gräva har man ett par frågeställningar, men när man avslutat arbetet står man ofta där med ännu fler frågeställningar, sa Rikard Hedvall.

Vårfrukyrkan har genomgått flera förändringar sedan 1306 när den stod färdig. 1718 brann kyrkan och tornet rasade ner över mittskeppet. Valven ersattes delvis med trävalv. På 1800-talet murades valven upp igen, strävpelare murades på utsidan av vägarna. Man måste gissa sig till hur det var byggt från början.

Artikelbild

| Fukt i väggen. Norrväggen har skadats, därav grävarbetet utanför – som nu blivit en arkeologisk plats.

Rikard tror i alla fall att utbyggnaderna på norrsidan innehöll vapenhus, ett sidokapell och en sakristia med tillhörande vinkällare. Trappan ner i källaren kan ses i gropen.

Nu ska gropen grävas igen sedan de nya dräneringsrören lagts ner bland murarna.

Artikelbild

| Rikard Hedvall från Arkeologerna berättar för nyfikna Skäningebor om utgrävninvarna av gamla kyrkomurar intill Vårfrukyrkkan i Skänninge.

– Varför, undrade någon. Varför kan man inte låta det vara öppet?

Det beror på de svenska vintrarna. Murarna under marknivå skulle sprängas sönder av frostskador.

Kanske kan ytterligare några frågetecken rätas ut när man har knackat bort putsen på insidan av norrvägen. Mycket har redan rasat ner av sig själv på grund av fukt som trängt upp. Man kan skönja igenmurade dörrar. Från utsidan ser man valven mellan kyrkan och de rivna delarna.