Det finns sex olika föreningar i kommunen som tillvaratar företagens intressen. Var och en har en egen styrelse, samlar in avgifter från sina medlemmar och söker kommunalt bidrag. Dessutom har de var och en egen bokföring, hemsida och lokaler.

Tanken är att de skulle gå ihop till en gemensam organisation med ett antal autonoma utskott som kan driva respektive förenings olika intressefrågor.

Det skulle kunna ge synergieffekter, alltså minska kostnader och arbetsinsatser.

Artikelbild

| Claes Jonasson, näringslivschef i Mjölby

– Initiativet har kommit från föreningarna själva, säger Lars-Åke Pettersson i Företagscentrum, en av de sex föreningarna.

Han menar att en gemensam organisation har flera fördelar, inte minst för företagen i Skänninge och Mantorp som i dag har egna föreningar.

– För dem är det en stor vinst att få en större organisation bakom sig, det är ju till stor del där tillväxten sker i Mjölby kommun, säger Lars-Åke Pettersson.

I föreningen Mjölby City i samverkan, där många av butikerna i centrum är medlemmar har man dock tackat nej till denna lösning.

Artikelbild

| Carina Jönsson, orförande i Mjölby city i samverkan.

– Vi skiljer oss från övriga föreningar eftersom våra mål är att få ett bra utbud i centrum, menar Dan Ljungvall som är citysamordnare.

Han menar att de kan missgynnas av att en samverkansförening får en gemensam ekonomisk pott att fördela.

Artikelbild

| Lars-Åke Pettersson, Företagscentrum

Carina Jönsson sitter i styrelsen för cityföreningen. Hon vill att Mjölby city ska få jobba på som nu med marknadsföring och aktiviteter i syfte att göra Mjölby till en attraktiv plats.

Föreningen arbetar nu aktivt för att få med handeln även i Viringe och Skänninge, men då kommer det troligen krävas att man byter namn.

– Vi har världens chans att höja handeln i Mjölby när kommunen växer. Det är värdefullt för näringslivet om vi kan lära nyinflyttade att handla i vår stad, säger hon.

Kommunens näringslivsavdelning har föreslagit att kommunen ger ett bidrag till den nybildade föreningen med 850 000 kronor under nästa år, under förutsättning att den startas under våren.

– Den nya föreningen får sedan fördela ut medlen till de olika utskotten, menar Claes Jonasson, näringslivschef i Mjölby kommun.

Parallellt med detta har Mjölby city i samverkan begärt ett extra bidrag för 2018 på 125 000 kronor utöver de årliga 250 000 man fått av kommunen sedan 2010. De två senaste åren har man fått det extra anslaget på grund av ”en stor arbetsbelastning”.

Sedan förra året har Galleria Kvarnens ägare Cromwell Property Group deklarerat att man inte vill vara med och betala för medlemskap i cityföreningen.Grunden för föreningens finansiering har därmed förändrats.

Kommunen har ställt krav på föreningen att komma med förslag på en hållbar och långsiktig finansieringsmodell. Carina Jönsson menar att föreningen arbetat med att få in fler i föreningen än bara affärer och fastighetsägare i centrum.

På onsdagen ska kommunstyrelsen besluta både om pengar till den nya samlingsföreningen, och om Mjölby City ska få extraanslag även nästa år.