Konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg har pågått i över ett år, trots flera medlingsbud. Just nu pågår både en övertidsblockad från fackets sida och en lockout från arbetsgivaren som gör att containerhamnen är stängd kvälls- och nattetid på vardagarna.

Enligt Ulrica Messing, som är styrelseordförande för Göteborgs hamn AB, kan konsekvensen bli att även andra svenska hamnar drabbas av minskad trafik.

Flera av de stora rederierna har redan bokningsstopp på Göteborg. Det vi nu får information om är att huvudkontoren inte bara tittar på bokningstopp i Göteborg, utan också på andra hamnar i Sverige, säger Messing.
Artikelbild

Tunga avhopp

Sedan tidigare har Göteborg tappat bland annat det Hongkong-baserade rederiet OOCL och all import från Asien via rederiet MSC Sweden.

Göteborgs hamn kommer nu att ta kontakta Medlingsinstitutet för att sätta press inför de fortsatta förhandlingarna på onsdag den här veckan.

De måste, vid nästa träff på onsdag, ha ett tempo i sina förhandlingar som gör att konflikten får ett slut, säger Ulrica Messing.
Vi tycker att medlingen tar för lång tid, att man träffas för sällan och att man inte prioriterar det tillräckligt högt från parterna sida.

Medlarna har hittills kommit med tre förslag, som dock samtliga fått nej från fackets sida.

Kan bli samhällsfarligt

Regeringen aviserade nyligen en utredning som ska se över lagstiftningen för att, i vissa fall, kunna begränsa rätten till stridsåtgärder när det redan finns ett kollektivavtal på en arbetsplats.

Så länge kan dock hamnen inte vänta, konstaterar Ulrica Messing, som anser att konflikten är på väg att bli samhällsfarlig.

När kommer man till gränsen för att en verksamhet är samhällsfarlig? Jag kan inte svara på det i dag. Men det är klart att vi närmar oss det på något sätt, säger hon.