– Min förhoppning är att frågan kan komma upp på statlig nivå, säger Lars Karlsson, regionordförande för Liberalerna i Östergötland och tillika oppositionsråd i Kinda kommun.

Som draglok kopplar han på sin partiledare Jan Björklund i kampen om en modernisering av Stångådalsbanan och även systerspåret Tjustbanan.

– Genom honom kan vi sätta tryck och visa på att det finns mer än bara snabbtåg i Sverige.

Artikelbild

| Partifråga. Lars Karlsson anser att Liberalrena varit dåliga på landsbygdspolitik.

Jan Björklund kliver ombord på Kustpilen fredagen den 15 september. Då väntar en tre timmar lång resa på Stångådalsbanan från Linköping till Kalmar.

En färd genom skogar, berg och dalar i totalt åtta kommuner där befolkning och politiker gått samman för att få till stånd en upprustning och utveckling av tåglinjen. Målet är att korta restiden mellan Linköping och Kalmar till 2,5 timmar, och att även spåret trafikeras med lokala pendeltåg.

Då krävs bland annat bättre räls på vissa sträckor och mötesstationer på två platser.

Söder om Östgötagränsen mot Småland är det en självklarhet. Kommuner och Region Kalmar drar åt samma håll tillsammans med Kalmar länstrafik (KLT).

Artikelbild

Norr om gränsen är det precis tvärtom. Där agerar Region Östergötland bromskloss och ser hellre en satsning på bussar i kollektivtrafiken.

Med den inställningen riskerar järnvägsdrömmarna att kapsejsa, enligt Lars Karlsson.

Artikelbild

Ett ytterligare hinder i tågfrågan är Trafikverkets färska förslag till nationell transportplan för de närmaste åren.

Där finns Stångådals- och Tjustbanan inte med ens som ett andetag.

Det talar för att banorna knappast ryms inom ansvariga politikers vokabulär när investeringar på statlig infrastruktur ska debatteras och klubbas nästa år.

– Vi måste ta tag i frågan ordentligt och få upp den på riksdagsnivå. Det är då det går att förändra saker.

Lars Karlsson säger också:

– Som lokalpolitiker måste vi lobba för det här och visa att det finns hopp.

Han gör det tillsammans med Liberala ordförandekolleger i berörda kommuner i Kalmar län. Bland annat genom att ta plats i samma kupé som Jan Björklund i nästa vecka.

För Lars Karlsson handlar omsorgen om Stångådalsbanan även om att sätta Kinda på kartan och att säkra matartrafik till Linköping och den blivande Ostlänken.

Men också ett nytt inslag i Liberalernas program.

– För mig är det viktigt att lyfta in landsbygdspolitiken i partiets politik. Det har vi varit dåliga på tidigare.

Fotnot: Corren berättade i lördagens tidning den 2 september om Kristdemokraternas dialogmöte i Kisa kring Stångådalsbanans framtid.