I torsdags samlades fullmäktige för att ta ett av de tyngre besluten under året, budget för 2018. Kommunchef Robert Bredberg och kommunens ekonomichef Sofie Malm informerade inledningsvis och angav förutsättningarna:

– Det finns inte stort utrymme för tillkommande investeringar under mandatperiodens sista år, sa Malm. Bredberg upprepade detsamma och fyllde på med några utmaningar:

– Förändringar i demografin ger ökad försörjningsbörda. Vi får alltfler yngre och äldre. Kostnaderna inom barn och utbildning samt vård och omsorg ökar.

Artikelbild

| Elisabet Edlund (S).

Kommunalrådet Elisabet Edlund (S) inledde debatten med att blicka tillbaka på de elva år S och M styrt kommunen.

– Målet för S och M har varit att långsiktigt stärka kommunens ekonomi. Det är väldigt viktigt att kommunen fortsätter att stärka sin soliditet.

Soliditetsmålet är tydligt: Åtvidabergs kommun ska nå en förmögenhetsställning som är i nivå med genomsnittskommunen i landet. Från att ha varit i bottenskiktet närmar sig kommunen nu målet.

Vägen dit har varit stram och har under mandatperioden krävt årliga resultat på 21 miljoner kronor. Lika mycket har kunnat avsättas till investeringar.

Artikelbild

| Mira Wedenberg (M).

– God ekonomisk hushållning är avgörande för ökad tillväxt och för att vi ska klara framtidens krav och utmaningar, fortsatte Edlund och markerade att majoriteten inte kommer släppa på resultatkraven.

Kommunalrådet Mira Wedenberg (M) följde i samma anda.

Artikelbild

Jan Svensson (SD)

– Vi satte målet om soliditeten när vi gick in i samarbetet med S. Vi tänker inte snubbla på målsnöret nu.

Möjligen var den stränga tonen kring de finansiella målen riktad till SD, som lagt ett eget budgetförslag för 2018. I det finansierar SD satsningar, på bland annat återöppnande av simhallen genom att sänka resultatet.

– Det är viktigt för våra invånare att de får en simhall, sa Jan Svensson (SD).

Joakim Magnusson (C) markerade genast mot innehållet i SD-förslaget.

– Jag anser inte att det är en budget, det är ett valmanifest.

Anders Byström (L) anslöt till simhallen i Liberalernas tilläggsyrkanden.

– Jag vill att kommunen ställer sig positiv till ett bidrag, sa han men angav inga summor.

Lennart Pettersson (V) fyllde i:

– Jag är positiv till ett bidrag, men jag tror inte det blir 2018. Det beror ju också på vem som äger simhallen.

Elisabet Edlund riktade därefter kritik mot SD för att partiet inte redovisat finansiering av sina förslag och anklagade partiet för att inte ta ekonomiskt ansvar. Hon pekade på att kostnader för en simhall inte går att beräkna idag.

– Det har kommit fram olika siffror beroende på vem man talar med. Det har varit allt från två till sex miljoner kronor om året. Vi vill också ha en simhall, men vi måste veta vad det kostar. Därför tillsätter vi en utredning av ett medborgarförslag om återöppnade av simhallen. Vi vill att kommunen tar in extern kompetens för att få en större och grundligare genomgång.

Rikard Svensson (SD) bemötte kritiken kring finansiering i SD:s budgetförslag och hävdade att förslaget håller ekonomiskt. Han menade bland annat att soliditetsmålet går att skjuta på i tid.

S och M fick efter två timmars debatt igenom sitt budgetförslag. SD förslag avslogs. Detsamma skedde med liberalernas tilläggsyrkanden om bland annat varm mat i hemtjänsten samt för Centerpartiets dito om mer pengar för landsbygdsutveckling.