Satsningen handlar bland annat om att förhindra att unga dras in i gäng och hur utsatta bostadsområden blir trygga.

Brottsförebyggande rådet får en central roll på nationell nivå för att stödja och samordna arbetet, och länsstyrelserna har fått samma uppgift när det gäller regional och lokal nivå, skriver Johansson på Aftonbladets debattsida.

"Vi ska bekämpa brotten i sig, men också brottens orsaker", skriver han.

S-MP-regeringens program har ett brett anslag. Allt från individinriktade insatser såsom föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete till förebyggande åtgärder vid platser där risken för brott är hög berörs i programmet, enligt ansvarige ministern. Det handlar till exempel om hur bostadsområden utformas och om hur näringsliv, polis, civilsamhälle och kommun samverkar, skriver han.

"Rättsväsendet måste agera med kraft mot de aktiva kriminella vuxna och kommunerna måste LVU-omhänderta de mest kriminella ungdomarna - samtidigt som öppna sociala insatser riktas mot ungdomar i riskzon och deras familjer", skriver Johansson.

Han lyfter samtidigt fram 90-dagarsgarantin, att ingen ung människa ska behöva gå utan arbete, praktik eller utbildning längre än högst 90 dagar, som en av de viktigaste brottsförebyggande reformerna.