Tre dagars rundresa i Öresundsregionen väntade sex ledamöter från Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Nedslag vid gränskontroller kantades av möten med myndigheter och frivilligorganisationer. Sverige kan känna stolthet över de insatser som landet gör i mottagandet och integrationen av flyktingar, betonar delegationschefen Ana Gomes från Portugal. Men slutsatsen är också att det kan göras mer för att minska risken för att ensamkommande unga försvinner.

De kan fortfarande befinna sig i Sverige, men utan tillräckligt skydd eller stöd för att integreras, säger hon.

Ett svek mot unga

Det är ett svek mot de unga, anser EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

Många försvinner och är offer för människohandel, de är totalt svikna. Polisen och Migrationsverket känner en jättefrustration, men barn fortsätter att försvinna. Det här är galet.

Parlamentsledamoten Kristina Winberg (SD) kan relatera till stoltheten, som Ana Gomes lyfte, när det gäller mottagande av kvotflyktingar och bistånd.

Men jag är inte jättestolt när jag hör att den stora mängden ensamkommande är otroligt stressade och mår jättedåligt. Så frågan är hur stolt ska man vara när man tagit på sig mer än vad man kan hantera.

Antalet asylsökande har rasat sedan tillfälliga id- och gränskontroller infördes. Men många pendlare har rasat på annat sätt - kritik mot färre tågavgångar, ökad stress och mindre tid hemma. Och det kostar också samhället stora pengar, enligt Oresundsinstitutet.

Smidigare kontroll

Vänsterpartiet var inte för införandet av gränskontroller och vi tycker att de ska upphävas. Dels för de effekter som regionen utsätts för och dels för att det inskränker asylrätten, säger Malin Björk (V).

Nu är det dags att statsministern sätter sig med sin danske motsvarighet, anser Corazza Bildt.

Kontrollerna måste bli smidigare och mer effektiva, och lösningen måste komma snabbt. Det är oacceptabelt att det drabbar människor och företag i vardagen.

Konsekvenser måste vägas mot varandra, tycker Winberg och säger att ett fungerande yttre gränsskydd i EU krävs innan inre gränskontroller kan upphöra.

Tyvärr får detta tråkiga konsekvenser för pendlare. Men konsekvenserna kan också ses positivt, nu ser vi vilka människor som kommer in i vårt land, säger hon.