Stefan Weinerhall, områdesansvarig för kyrkogårdarna i Mjölby och Väderstad med omnejd, tror att det blir en fördel för både muslimer och kyrkogårdspersonalen.

– Muslimernas speciella krav är att ligga begravda bland trosfränder och ha blicken riktad mot Mecka. De vill också bli begravda i vad vi kallar för jungfrulig jord, så att för en muslimsk familj erbjuda en gammal återanvänd gravplats är inget vidare alternativ.

Stefan Weinerhall betonar dock att önskemålen bland muslimer kan skiljas åt, precis som bland kristna, och det som är viktigt för somliga muslimer kan var mindre viktigt eller rent av oviktigt för andra.

Vad han har förstått är jordbegravningar ett måste för alla.

För kyrkogårdsförvaltningen blir det mer praktiskt med ett speciellt muslimskt kvarter. Gravarna i kvarteret kan grävas i samma längdriktning.

– Muslimska begravningar kommer mer och mer och då är det lika bra att stå väl rustad. Vi har ju haft muslimska begravningar, men lite har vårt arbete präglats av att vi då tvingats skjuta från höften. Helst vill familjerna ha den avlidne i jorden inom 48 timmar och upptäcks det i sista stund att graven är vänd åt fel håll, då kan det bli körigt.

Enligt Stefan Weinerhall är Islam den minoritetsreligion som kyrkogårdsförvaltningen mest kommit i kontakt med. Han visar oss sju muslimska gravplatser på kyrkogården. De är inte direkt särskiljande från andra vad avser val av gravstenar och dekorationer.

De muslimska familjerna sköter mycket rörande begravningarna själva, som att till exempel tvätta den avlidnes kropp.

Särskilda muslimska kvarter finns sedan tidigare på kyrkogårdar eller griftegårdar i Norrköping, Linköping, Motala och Tranås. Mjölby kyrkogård blir först i Folkungabygdens pastorat.