Det var på senaste kyrkofullmäktige (sista med gamla fullmäktige) som holdingbolaget fick ett lånelöfte på drygt 4 miljoner kronor. Lånelöftet gör det möjligt för holdingbolaget att komma igång med verksamhet under 2018 i samtliga de tre rörelsedrivande bolag som bildats. Beslutet om lånelöftet togs efter votering. 27 ledamöter röstade för att löftet skulle ges medan 4 röstade nej.

De som röstade nej var Berith Greck Ånell, Håkan Johansson, Gunnar Carlborg och Karin Andersson. De tre förstnämnda reserverade sig mot beslutet och Berith Greck Ånell gjorde det dessutom skriftligt. Hon anser holdingbolaget istället skulle ha hänvisats till banklån. ”Att ge ett lånelöfte till någonting så osäkert anser inte jag vara ett bra sätt att hantera medlemmarnas skattepengar på”, skrev hon bland annat.

Beslutet om lånelöftet togs i samband med budgeten för 2018 som bygger på oförändrad kyrkoavgift, 1:10. Förutom lånelöftet fanns ingen oenighet. Kyrkofullmäktige beslutade att sälja en lägenhet i Mjölby, gamla diakoniexpeditionen på Axel Träffs gata 7.