Det menar Lars Engström i ett nytt medborgarförslag. Lars Engström är före detta rektor i Skänninge och har på senare år jobbat mycket med flyktingar, bland annat som god man och som föreståndare på det i all hast uppbyggda evakueringsboendet i Skänninge 2015.

– Mjölby har haft ett ambitiöst integrationsarbete, med stort engagemang från skola, omsorg och från gode män. Nu plötsligt när ungdomar fyller 18 raseras det arbetet, menar Lars Engström.

Kommunplacerade asylsökande unga som fyllt 18, eller fått sin ålder uppskriven, ska föras tillbaka till Migrationsverkets boenden. Det innebär att de rycks upp ur sitt sammanhang, tvingas bort från skola, kamrater och socialt sammanhang. Regeringen har uppmärksammat problemen med detta och uppmanade i höstas kommunerna att låta 18-åringarna bo kvar under asylprocessen. Detta i kombination med regeringens förslag om utökade möjligheter att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestuderande har fått vissa kommuner – men inte alla – att följa uppmaningen.

Artikelbild

Läggs ner. Corren 24 november förra året.

En ekonomisk kompensation utgår för detta. Men flera kommuner, däribland Mjölby, menar att ersättningen inte täcker kostnaden.

Lars Engström är medveten om att medborgarförslag är en långsam process och därför har han skrivit att det brådskar. Han menar att fram till sommaren när HVB Skänninge läggs ner så har kommunen inte några stora kostnader för 18-åringarna. Han tror dock att kostnader därefter avskräcker kommunen.

– Risken med beslutet är att ungdomar går under jorden eller skriver sig hos anhöriga eller kamrater i smyg för att därigenom kunna stanna i kommunen. Men det är ju ett samhälle som vi inte vill ha, säger han.

Några 18-åringar har sedan i augusti avvisats till Migrationsverket. Av dem är det två eller tre som kunnat gå kvar i gymnasiet i Mjölby genom att de bor på ett boende i Ödeshög. Andra får bo som privata inneboende utan ersättning. Mellan 10 och 15 personer är på tur att flyttas från Mjölby.

– De är mycket oroliga och vill bo kvar och fortsätta sina studier och sina liv i Mjölby, menar Lars Engström som även uppvaktat omsorgs- och socialnämnden där beslutet togs.

Han ser sitt medborgarförslag som ett försök att väcka opinion mot avvisningen av 18-åringarna.