Kommunens statistik visar att pendlingen till Linköping ökade för tjugonde året i rad. Sedan 1995 har antalet som pendlar hit ökat från 10 330 till 19 271 personer.

– Skälet är att arbetsmarknaden har ökat, i Linköping liksom i många andra större städer, säger Jimmy Lindahl, statistikchef på Linköpings kommun.

Hela 83 013 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 2016, vilket är en ökning med 2 141 personer jämfört med året före. De näringsgrenar som ökade mest i Linköping under 2016 var programvaruproducenter, datakonsulter och tekniska konsulter.

Artikelbild

| Pendling. Det pendlas som aldrig förr i länet och tusentals resenärer är på väg till eller från Linköping varje morgon.

– Det är bristyrken och att tillgodose en smidig pendling kan vara ett av flera sätt att få hit personer som bor i närliggande kommuner, säger Jimmy Lindahl.

Det visar sig också att även utpendlingen från Linköping ökar, från 10 579 personer till 11 235 personer. Mest reser folk till Mjölby, Norrköping och Stockholm.

Men inpendlingen inom länet är slående. Den ökar också. Från Norrköping till Linköping pendlar ungefär 4 400 personer. Drygt 3 500 personer dagspendlar från Mjölby till Linköping, drygt 3 000 Motalabor pendlar hit. Och strax över 2 000 personer pendlar från Åtvidaberg till Linköping.

– Östgötapendeln och expressbussar är en förklaring till pendlingen till Linköping. Det är möjligt bo på i en annan kommun och resa in till Linköping varje dag, säger Jimmy Lindahl.

Artikelbild

| Pendling. Det pendlas som aldrig förr i länet och tusentals resenärer är på väg till eller från Linköping varje morgon.

Han jämför med vad de så kallade Pågatågen har betytt för arbetspendlingen i Skåne. Förbättrad pendling både norrifrån, alltså Örebrotrakten med dubbelspår hela vägen mellan Motala och Hallsberg och förbättrad infrastruktur från söder – Kalmar, Vimmerby och Jönköping – är en framtid som Jimmy Lindahl ser som gynnsam.

– Det ligger långt fram i tiden. Men det skulle gynna arbetsmarknaden i Linköping och hela regionen. Och givetvis utpendlingen också, säger Jimmy Lindahl.

Artikelbild

| Pendling. Det pendlas som aldrig förr i länet och tusentals resenärer är på väg till eller från Linköping varje morgon.

Bygget av Ostlänken är också något som många ser som en propplösare. Det skulle kunna ge mer spårkapacitet på de befintliga spåren, och alltså möjlighet att köra fler turer med Östgötapendeln. Men det är inget som Östgötatrafiken arbetar med i dagsläget.

– Nej, det handar som 2028, eller 2032. Vi måste agera lite mera i närtid, även om vi också har ett längre perspektiv. Vi har beställt tre nya tåg färdiga för leverans i andra kvartalet 2019. Trycket ökar på Östgötapendeln, vid vissa tidpunkter kan resenärerna få ståplats i princip hela vägen mellan Mjölby och Linköping. Det är inte bra för kundnöjdheten, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Artikelbild

| Pendling. Det pendlas som aldrig förr i länet och tusentals resenärer är på väg till eller från Linköping varje morgon.

Vid rusningstid på morgnarna, runt kl 07.45, är Östgötatrafiken ute i full styrka:

– Då använder vi i princip alla resurser som vi har. Och det är något som ser ut att öka. Många skolor placeras centralt inne i städerna vilket ger ett högre tryck. Ett angenämt bekymmer, förstås. Men det måste lösas.

Pendlingen till de mindre kommunerna och landsorten är ett hett diskussionsämne. Det finns en magisk pendlingstid under cirka 50 minuter, som kan få folk att ställa bilen.

– Därför måste vi satsa på att få ned restiderna och fokusera på de stora vägarna. Åtvidabergarna vill inte åka genom Grebo och Bankekind, om jag generaliserar lite. De vill direkt till Linköping. Därför är det bra med lösningar där vi har hållplatser på strategiska ställen längs de stora vägarna, och så får man ta sig dit. Erfarenhet och forskning visar att det är så man ökar intresset för att pendla kollektivt och minskar restiderna, säger Mattias Näsström