Snöröjningen är ett kärt ämne att klaga över och att planera röjningsarbetet i ett land med nyckfullt väder är lite av att spå i kaffesump, trots en specialtjänst från SMHI och järnkoll på prognoserna.

– Vi arbetar för allmänhetens bästa, men får väldigt mycket ovett. Det är tråkigt, säger arbetsledare David Pihl som låter Corren följa med i Thormans traktor under en röjrunda i Hackefors.

Ett mission impossible känns det som när jättetraktorn med full koncentration och mycket finlir navigeras på de trånga gatorna, med mycket tätt mellan husen. Här finns inte många centimetrar att spela på, plogen blir snabbt snöfylld. Och framför allt, det finns ingenstans att göra av snön!

Artikelbild

| Nytt grepp. Med en actionkamera i pannan kan problematiska sekvenser filmas. David Pihl hoppas att det ska öka allmänhetens förståelse för ett ofta knivigt och missförstått arbete.

– Våra städer är märkligt nog inte byggda för snörika vintrar. Först på senare år har det börjat tas med i projekteringen när bostadsområden planeras, säger David Pihl.

När vi plötsligt toutchar ett brunnslock, omöjligt att se, sticker hela plogbladet iväg sidledes. Gulp.

Lagt upp filmer

Thormans har sex av Linköpings driftområden, alla utom Tornby, Ryd, Skäggetorp, Malmslätt och Lambohov som sköts av NCC. Kommunen har lanserat en helt ny hemsida om snöröjningen.

Artikelbild

| Snabba ryck. Vid mer än sju centimeters snöfall har snöröjarna åtta timmar på sig att ploga Linköping gator och vägar. De tio milen gång- och cykelleder röjs dock efter mindre än en halv centimeter snö.

– Vi har lagt upp filmer som beskriver arbetet och med entreprenörer som uttalar sig. Vi ger också svar på de vanligaste frågorna, säger Kenneth Karlsson, samordnare på drift och underhåll.

Nu testas dessutom så kallad actionkamera. Med en sådan i fordonets tak eller på huvudet kan föraren filma olika sekvenser i röjningsarbetet. Faller försöket väl ut ska filmerna publiceras på hemsidan.

Artikelbild

| Koll på hinder. Via en gps kan föraren notera olika hinder i röjningsarbetet. Felparkerade bilar är ett vanligt sådant.

Vid full snöutryckning arbetar ett 100-tal personer och ett 50-tal maskiner. Kommunens vägar och tio mil cykelleder plogas, borstas, saltas, sandas och handskottas.

– Efter ett snöfall på 10–15 centimeter kan vi få ett 50-tal felanmälningar. Vi kollar upp alla och i 90 procent av fallen är klagomålen obefogade, enligt David Pihl.

Artikelbild

Brevlådor ett problem

Vad klagas det mest på?

– Snövallar intill brevlådor, garageinfarter och övergångsställen. Trots att vi fäller ihop plogen är det omöjligt att undvika en liten vall, som rinnner över plogens kant, när det är mycket blöt snö.

– Illa placerade snöhögar. Våra bostadsområden är utformade för att se trevliga ut, men är oftast opraktiska ur röjningssynpunkt. Det saknas plats för snön helt enkelt.

– Att vi inte plogat tillräckligt djupt. Snö på bostadsgator packas snabbt. Det är en villfarelse att plogbladet kan tryckas ner manuellt, det tyngs enbart av sin egen vikt, annars går styrförmågan förlorad. När snön är packad måste vi invänta mildare väder innan det kan åtgärdas.

"Kan inte trolla"

Det händer att snö inte plogas alls, även om täcket överstiger sju centimeter.

– Om det ska bli milt och regn dagen därpå, kan vi fatta ett sådant beslut. Vi ska ju inte slösa med skattepengarna.

Ytterligare en nyhet i Linköping är att alla snöröjningsfordon är utrustade med gps där föraren kan knappa in olika hinder, som felparkerade bilar.

– Då är det lätt att kontrollera när någon klagar över en oskottad parkeringsplats. Står det en bil där när vi kommer kan vi naturligtvis inte skotta. Mycket kan vi, men inte trolla. Det vore skönt med lite mer förståelse för våra arbetsvillkor från allmänheten.

Och en liten vink och ett leende ibland, kanske?

– Det vore fantastiskt!