Enligt kommunens stadsantikvarie Gunnar Elfström finns det "ingen rimlig relation mellan de kulturhistoriska vinsterna och kostnaderna för de åtgärder som länsstyrelsen anser att Linköpings kommun ska genomföra på ladugården".

- De pengarna behövs bättre på andra delar av Lambohov för att gården ska behålla sitt kulturhistoriska värde. Ladugården ingår i byggnadsminnesområdet, men finns inte med bland de byggnader som Riksantikvarieämbetet särskilt markerat och har därmed ett lägre skyddsvärde, säger han.

Länsstyrelsen tänker inte vika från kravet att de rester som finns kvar av Lambohovs ladugård ska renoveras och förses med en ny gavel.

- Ladugården ingår i byggnadsminnesområdet och har ett högt skyddsvärde som ett av få exempel i länet på stora, välbyggda ladugårdar i tegel och är karaktäristisk för sin tid, säger Jan Eriksson, tf läns­antikvarie på länsstyrelsen.

Läs mer i tisdagens tidning.