Söder och Company har cirka 700 anställda på sex ställen i Västra Götaland och nu vill företaget expandera vidare. Camilla Egerlid, tidigare vd för Manpower Experis, är företagets nya partner och vd för regionen Öst.

– Vi håller på att anställa konsultchefer i Linköping och i Norrköping. De ska hjälpa till med etableringen i länet, säger Camilla Egerlid.

Hon har 18 års erfarenhet av branschen och har byggt upp kontor och verksamhet runt om i landet. Östergötland ser Camilla Egerlid som en attraktiv region med stor potential.

– Genom universitetet uppstår en spännande företagsmiljö och kompetens. Ihop med industrin gör detta Östergötland mycket intressant, säger hon och fortsätter:

– Vi kommer att rekrytera och bemanna både inom industriproduktion och på tjänstemannasidan. Vi ska inte nischa oss utan vi ska följa det behov som finns lokalt och matcha det.