Redan 2014 behandlade bygg- och miljönämnden frågan om att ta bort bygglovskravet för solceller. Tanken var att förenkla för alla som vill satsa på miljövänlig el.

Alliansen, som styrde då, bedömde dock att det inte var förenligt med lagstiftningen. Beslutet blev i stället att behålla bygglovskravet, men att ta bort avgiften.

Nu är det koalitionen med S, MP och L som driver frågan och den här gången gick nämnden hela vägen – bygglovskravet slopas för solpaneler på 1- och 2-bostadshus..

M, C och KD reserverade sig och tänker överklaga för att få lagligheten prövad.

– Det är anmärkningsvärt att Koalitionen väljer att ta bort krav på bygglov trots stark avrådan både från bygglovskontoret och kommunens jurister, kommenterar Stefan Erikson (M), vice ordförande i bygg- och miljönämnden, i ett pressmeddelande.

M, C och KD menar att den enskilde som sätter upp paneler utan bygglov kan hamna i kläm om en granne sedan klagar. Linköpings kommun kan dessutom komma att bli skadeståndsskyldig, varnar de.

Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i nämnden, tycker att farhågorna är överdrivna.

– Det görs olika bedömningar i olika kommuner. Borås har till exempel samma regler som vi inför nu – bygglovsfritt för paneler som inte är större än takets yta. Det har aldrig prövats rättsligt.

Gustafsson kritiserar oppositionen för att ägna sig åt formalia i stället för att driva en egen politik.

– Det har blivit så i flera nämnder i Linköping och det är inget som för Linköping framåt.

Gustafsson tillägger att den som känner sig osäker kan söka bygglov för sina solpaneler även i framtiden eller be om kostnadsfri rådgivning.