Företaget Psykologpartners med huvudkontor i Linköping får Årets IT-i vårdenpris genom tidskriften Dagens medicin för sin kognitiva beteendeterapi, KBT, i digital form – ett alternativ till traditionell vård.

Programmen finns för diagnoserna depression, oro, stress, sömnproblem och ångest och finns i dag i tolv landsting där några har internetbehandling som en del av sitt ordinarie utbud.

– Med det här materialet behövs mindre behandlartid, säger Kristofer Vernmark, psykolog och affärsområdeschef på Psykologpartners AB.

Behandlaren kan släppa en del av sina uppgifter och lägga tiden på att skriftligt svara på frågor, stötta, lösa problem och uppmuntra patienten att gå igenom programmet.

– Ingen tid behöver bokas, materialet ser lika ut för alla patienter och det säkrar kvalitén för vårdtagaren som dessutom slipper uppsöka en vård­cent­ral.

Efterfrågan på psykologer och kuratorer ökar när den psykiska ohälsan ökar, och Psykologpartners AB erbjuder digital KBT-behandling till landsting, regioner, privata företag och studenthälsan. Förutom huvudkontoret i Linköping har företaget även kontor i Norrköping liksom en rad andra platser i Sverige.

– Programmen är vetenskapligt kvalitetssäkrade, säger Sara Hillbom som är VD på Psykologpartners. Behandlingen är aldrig helt digital, det finns alltid psykologer eller kuratorer med i bakgrunden.

Skillnaden är att man i det mötet kan slippa rutinfrågorna. Samtalen blir betydligt mer fokuserade, menar hon.

– Undersökningar visar att relationen till terapeuten blir minst lika god som vid traditionell behandling.